Aarhus Universitets segl

Ernst Frandsen (1894-1952)

Fra Aarhuus Stiftstidende 21. august 1929. (Gengives med venlig tilladelse fra Århus Stiftstidende. Udklippet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Dr.phil. Ernst Frandsen blev i 1929 ansat som docent (fra 1934 professor) i dansk litteratur ved Universitetsundervisningen i Jylland. Ansættelsen fandt sted på baggrund af afholdt konkurrence om docenturet. Sådanne konkurrencer blev afholdt, når en bedømmelseskomité ikke umiddelbart kunne indstille én af ansøgerne på bekostning af de øvrige. Konkurrencerne omfattede forelæsninger og udfærdigelse af en større afhandling.

Biografi i Studenterhåndbogen 1951 - året før Frandsens død. Det er ikke helt korrekt, at han var "rektor" 1934-1936, idet han 1934-1935 var formand for lærerforsamlingen, mens han det efterfølgende år var rektor - oven i købet universitetets første.

Mindetavle på Aarhus Universitet.