Aarhus Universitets segl

Forelæsninger om kønslivet

Titelblad fra J. Fabricius-Møllers Kønslivet. Seks Universitetsforelæsninger, første udgaves andet oplag 1945. Gengives med venlig tilladelse fra forlaget. (Eksemplaret af publikationen tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

I bogens indledende forelæsning fortæller J. Fabricius-Møller om baggrunden for, at lige netop han fik ansvaret for Aarhus Universitets seksualoplysende virksomhed gennem en lang årrække:

"Da jeg, som tidligere Anatom, i sin Tid blev betroet at planlægge Anatomisk Institut ved det nyoprettede Universitet i Aarhus, og da jeg i 1933 yderligere paatog mig midlertidig at undervise i Anatomi ved Aarhus Universitet, var jeg foreløbig den eneste Læge, der var ansat ved Universitetet. Det var derfor naturligt, at Lærerforsamlingen bad mig om at holde en Række Forelæsninger om Kønslivet for de Studerende i Lighed med, hvad der finder sted ved Københavns Universitet. Jeg indvilligede heri, og det er siden blevet Coutume, at Universitetets Rektor beder mig om at gentage mine Forelæsninger, som jeg har kaldt: Forelæsninger om Kønslivet ." (s. 15).