Aarhus Universitets segl

Disputats 1954

Jens Chr. Skous doktordisputats var på 95 sider og blev udgivet af Universitetsforlaget i Aarhus (som var en "funktion" under Aarhuus Stiftsbogtrykkerie og endelig ikke må forveksles med Aarhus Universitetsforlag, der blev oprettet i 1985).

En tekst som denne er altid at finde i almindelige, trykte disputatser. Den nævnte W. Munck var Willy Munck, daværende dekan for Det Lægevidenskabelige Fakultet og senere rektor for Aarhus Universitet. Dekanen leder selve forsvarshandlingen.

En sådan oplysningsseddel vedr. de helt konkrete tids- og lokalitetsmæssige rammer omkring disputatshandlingen var i mange år som fast regel indsat i en trykt doktordisputats. Se Store Auditorium.

Et rettelsesblad var det ret almindeligt at finde i såvel disputatser som andre opsatser eller afhandlinger.

Udsnit fra en oversigt over samtlige årets lægevidenskabelige disputatser i Aarhus Universitets Årsberetning 1954. Nævnte år blev der forsvaret i alt fire lægevidenskabelige disputatser ved Det lægevidenskabelige Fakultet. Se foto af doktoranden sammen med de officielle opponenter og fakultetets dekan.

På dette tidspunkt - og mange år længere frem - bragtes altid selvbiografier af årets doktorer, de såkaldte doktorbiografier, i universitetets Årsberetning. Biografien her stammer fra Aarhus Universitets Årsberetning 1954.

Se den nævnte anordning af 14. juni 1940 vedr. disputatser, som danner baggrund for ovenstående bekendtgørelse.