Aarhus Universitets segl

Vejskiltet på Jens Chr. Skous Vej 1998-2018

Jens Chr. Skous Vej blev navngivet, før hele vejen var anlagt. Det skete i 1998 og både vejnavnet og navnet på derværende universitetsbebyggelse - Nobelparken - der kun var påbegyndt, var en konsekvens af Jens Chr. Skous modtagelse af Nobelprisen året forinden.

Lige siden vejskiltet blev sat op, har det været en kilde til irritation for universitetshistorikeren, at vejskiltet har været behæftet med sproglige fejl, og for nylig rettede han derfor - med henvisning til Jens Chr. Skous 100-års dag i oktober 2018 - henvendelse til den relevante afdeling i Aarhus Kommune og opfordrede til, at man satte et nyt skilt op, hvor de fem fejl blev rettet.

På det oprindelige skilt var der fire fejl. Dette skilt blev for et par år siden af ukendte årsager erstattet af et nyt, og på det var der hele fem fejl. På det allernyeste skilt er der kun én fejl, og den er ikke graverende.

På skilt nummer to, som var det, der lå til grund for henvendelsen til kommunen, stod der ”Professor Dr. Med”, hvor der i henhold til dansk retskrivning burde have stået ”Professor, dr.med.”

Fejlene var følgende:

  1. der var ikke komma efter ”Professor”
  2. ”d” i ”dr.med.” var med stort, men skulle være med småt, da det er latin
  3. ”m” i ”dr.med.” var med stort, men skulle være med småt, da det er latin
  4. der var mellemrum mellem ”dr.” og ”med.”
  5. der manglede punktum efter ”med”

Kun fejl nummer 4 i ovenstående er ikke rettet på det nyeste skilt.

Når vi omtaler skiltet i entalsform, skyldes det, at der kun findes ét (ad gangen) på den slyngede vej rundt i Nobelparken, nemlig på stedet, hvor vejen føres ind fra Nordre Ringgade.