Aarhus Universitets segl

Kirsten Auken (1913-1968)

Doktoranden forsvarede sin disputats 24. september 1953 og blev Aarhus Universitets første kvindelige doktor

Interview med Kirsten Auken

I 1953-udgaven af Jul i Århus kunne man læse et interview med Aarhus Universitets første kvindelige doktor. Interviewet handler hovedsagelig om Kirsten Aukens forhold til Aarhus - ikke mindst under besættelsen - og hun fortæller også, hvorfor hun valgte at forsvare sin disputats i Aarhus.

Interviewets overskrift er "Dejligt sammenhold i Århus under besættelsen", og det gengives her med venlig tilladelse fra Aros Forlag.

Da Kirsten Auken den 24. september 1953 forsvarede sin afhandling med titlen Undersøgelser over unge kvinders sexuelle adfærd, blev hun den første kvinde, der forsvarede en doktordisputats ved Aarhus Universitet.

De officielle opponenter var overlæge, dr.med. J. Fabricius-Møller og speciallæge i obstetrik og gynækologi Else Margrethe Starup samt professor, dr.med. Erik Strömgren.

Kirsten Auken var cand.med. fra Københavns Universitet 1941 og havde allerede i de sidste krigsår påbegyndt indsamlingen af det materiale, som videnskabeligt bearbejdet kom til at udgøre disputatsen.

Afhandlingen gav hende en position som "den empiriske seksuologiske forskningsindfører i Danmark", som Dansk Biografisk Leksikon formulerer det. (I den trykte udgave af nævnte værk står der desværre også, at forsvaret fandt sted ved Københavns Universitet (bind 1, 1979)).

Kirsten Auken var mor til politikerne Svend Auken og Margrethe Auken.

Forud for Kirsten Aukens disputatsforsvar havde 21 mænd forsvaret disputatser i Aarhus gennem de 13 år, som var gået, siden Aarhus Universitet opnåede promotionsret i 1940.