Aarhus Universitets segl

Kjeld Pihl (1913-1986)

Kjeld Elsøe Pihl blev i 1947 ansat som den første akademiske medarbejder i Aarhus Universitets administration. (Den daværende leder af universitetets administration havde også dyrket universitetsstudier, men kun kortvarigt og uden afsluttende eksamen).

Kjeld Pihl var blevet cand.mag. (dansk/historie) ved AU i 1939 - og i øvrigt samme år gift med studiekammeraten Eva Hemmer Hansen.