Aarhus Universitets segl

Knud Ottosen: Prædiken ved Bjarner Svejgaards begravelse (1988)

Ved datapioneren Bjarner Svejgaards bisættelse i det store kapel på Vestre Kirkegård i Aarhus 29. september 1988 prædikede daværende hjælpepræst og lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet cand.theol. Knud Ottosen, der kendte Bjarner Svejgaard personligt.

Visse ting kunne ikke så godt nævnes i prædikenen, men er oplyst separat i en skrivelse af 12. december 2011 fra dr.theol. Knud Ottosen til Universitetshistorisk Udvalg. Disse supplerende oplysninger kan med fordel læses før prædikenen.

Kort om Bjarner Svejgaard: Han blev født i Aarhus i 1919, blev student i 1937, og mag.art. i geodæsi i 1951 (KU). Sammen med T. Krarup udarbejdede han den logiske opbygning af mikroprogrammering af elektronregnemaskinen GIER. Svjigaard stod i spidsen for RECAU 1972-1981 og var de næste syv år afdelingsleder på DAIMI (Datalogisk Afdeling i Matematisk Institut) ved Aarhus Universitet.