Aarhus Universitets segl

Knud Faber (1862-1956)

(Fotograf ukendt. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Dr.med. Knud Faber (1862-1956) var overlæge ved Frederiks Hospital og senere ved Rigshospitalet og professor i klinisk medicin ved Københavns Universitet. Han kom til at spille en meget betydelig rolle i forbindelse med etableringen og opbygningen af Aarhus Universitet.

Knud Faber blev kaldt "Aarhus Universitets mand i København", og det var da også præcis, hvad han var. Han forstod at påvirke såvel ministres som sine københavnske professorkollegers syn på tanken om etableringen af et jysk universitet, og han fungerede som en vedvarende inspirator for de århusianske universitetsforkæmpere, ikke mindst overlæge, dr.med. Victor Albeck, der havde haft ham som lærer under medicinstudierne i hovedstaden i årene 1887-1894.

Sit forhold til det jyske universitetsprojekt opsummerede Faber i 1946 med disse ord:

"Angaaende Oprettelsen af et Universitet i Aarhus var jeg meget tidligt stærkt interesseret, og jeg blev af Københavns Universitet valgt ind i det i 1919 nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgsmaalet om Oprettelsen af et Universitet i Jylland. I dette Udvalg blev jeg nær knyttet til Overlæge Victor Albeck, og efter Udvalgets Opløsning [1925, red.] arbejdede vi meget intimt sammen om Opbygningen af Universitetet i Aarhus indtil hans Død. Derefter blev jeg udnævnt til Ministeriets Kommitterede i Bestyrelsen af Universitetet og kunde fortsætte Samarbejdet med Landsretssagfører C. Holst-Knudsen , der blev Overlæge Albecks Efterfølger som Formand for Universitetets Bestyrelse."  ( Acta Jutlandica, Aarsskrift for Aarhus Universitet, XIX,1 (U4)  (1947), s. 37, se Fabers selvbiografi ).

Da Knud Faber fyldte 80 i 1942, blev han fra Aarhus Universitets side hyldet med et skrift forfattet af professor i engelsk Torsten Dahl. Ved Indvielses- og Promotionsfesten i 1946 blev Faber udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet. Han var desuden blevet kåret som æresmedlem af "Universitets-Samvirket, Aarhus" (den organisation, som gennem propaganda og indsamling af penge og relevante materialer gødede jorden for og etablerede det århusianske universitet). 

Læs og se meget mere om Knud Faber via linkene herunder.

  • Torsten Dahl: "Knud Faber og Aarhus Universitet" (1942), IN: Acta Jutlandica, Aarsskrift for Aarhus Universitet, XIV,1

  • Knud Fabers selvbiografi i forbindelse med udnævnelsen til æresdoktor ved Aarhus Universitet i 1946. Selvbiografien gengivet fra "Aarhus Universitets Invielses- og Promotionsfest den 11. september 1946", IN:  Acta Jutlandica, Aarsskrift for Aarhus Universitet, XIX,1 (U4)  (1947)
  • Knud Fabers signatur

Bøgerne herover udkom - set fra venstre - henholdsvis i 1937, 1946, 1943 og 1949 - alle på Forlaget Gyldendal. De viste eksemplarer tilhører Universitetshistorisk Udvalg.