Aarhus Universitets segl

Alvar Nelson og det universitetshistoriske arbejde

Erindringsgsinterview i år 2000

I skrivende stund erindres det ikke i alle detaljer, hvordan det gik til, at vi kom i kontakt med Alvar Nelson på et tidspunkt ret tidligt i år 2000, men i hvert fald kom det sig således, at Alvar Nelson - da han hørte, at vi var interesserede i at tale med ham om hans ti år ved Aarhus Universitet - bad os udvirke, at han modtog en invitation til Årsfesten i september det pågældende år, og så kunne der foranstaltes et universitetshistorisk erindringsinterview ved samme lejlighed. Og sådan blev det. Interviewet fandt sted 12. september 2000.

Jubilæumsbog om Juridisk Bibliotek 2004

Da jubilæumsbogen om Juridisk Biblioteks første 60 år skulle skrives og udgives i tilknytning til jubilæet i 2004, henvendte vi os til en lang række personer - herunder påny til Alvar Nelson - med henblik på erindringer om og brug af Juridisk Bibliotek og modtog også i den forbindelse oplysninger fra Alvar Nelson.

En boggave i 2005

Med posten ankom en dag i 2005 en pakke fra Uppsala Universitet med et mindre antal publikationer af Alvar Nelson med henblik på indlemmelse i den universitetshistoriske samling, heriblandt et eksemplar af Brott och nåd. Studier i i svensk statsrätt och strafrätt (1953), som er nævnt i Aarhus Universitets årsberetning under professorernes videnskabelige produktion i det pågældende år.

Der har desuden været korrespondance om andre emner derefter, dog ikke de seneste år op til Alvar Nelsons død i januar 2018.