Aarhus Universitets segl

Niels Jensen (1890-1952)

Niels Jensen (1890-1952), hvis fulde navn var Niels Joachim Jensen, blev student 1908 og cand.jur. 1914 og overretssagfører tre år senere. Som 31-årig blev han udnævnt til direktør for Jydsk Handels- og Landbrugsbank, en stilling han beklædte frem til sin død.

Han var medlem af bestyrelsen for Universitets-Samvirket og dettes kasserer fra 1934, og fra samme år og frem til 1952 fungerede han som formand for bestyrelsen for Studenterkollegierne i Aarhus.

Fra 1943 sad han som medlem af Aarhus Universitets bestyrelse og var formand for byggeudvalg vedr. bl.a. Aarhus Universitets nye hovedbygning.

Via links ved fire ud af de syv litteraturhenvisninger i højre spalte er det muligt at læse mere om Niels Jensen, "Kollegiesagens ihærdige forkæmper", som der står på mindetavlen på Kollegium 1. Der er tale om erindringer fra fhv. studenterrådsformand, professor Torben Agersnap, fra C.B. Andersen, Niels Jensens mangeårige medarbejder, og professor, dr.jur. Stig Jørgensen, der boede på kollegium i 1940'erne, og endelig er det muligt at læse Aarhus Universitets officielle nekrolog over Niels Jensen.

 

Litteratur om Niels Jensen

Agersnap, Torben: "Studenterrådsaktiviteter under Besættelsen og efter Befrielsen” i Bjørn Kock Sørensen & Mikkel Balskilde Hansen (red.): Studenterrådet 1932-2007.Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum (2007), s. 39: Læs uddrag >

Andersen, C.B.: "Kollegierne og Bank-Niels", i: Universitetskollegierne i Århus 1935-1985 (1985), s. 6-11: Læs >

EKJ [Erik Korr Johansen]: "Niels Jensen", i: Ib Gejl (red.): Århus. Byens borgere 1165-2000 (2000), s. 166-167)

[Jørgensen, Stig]: Et galt spektakel. Professor, dr.jur. Stig Jørgensens erindringer og betragtninger efter et halvt århundrede ved Aarhus Universitet. Et universitetshistorisk interview ved Palle Lykke (2003), s. 50: Læs >

Lehmann, Henning: Leopardspor. Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus 1935-2010 (2010)

Lykke, Palle: By og universitet. Universitets-Samvirket, Aarhus 1921-1996 (1996)

Aarhus Universitets officielle nekrolog over Niels Jensen: Læs >