Aarhus Universitets segl

Professor, dr.med. Søren L. Ørskov (1901-1966)

Professor, dr.med. Søren L. Ørskov (1901-1966) ved katederet - formentlig en gang i 1940'erne. (Foto Arne Sell).

I sin nekrolog over Ørskov skrev den senere Nobelpristager Jens Chr. Skou bl.a. disse ord: "Professor Ørskov, der var den første professor i fysiologi ved Aarhus Universitet, lagde et meget stort arbejde i opbygningen af det nye institut og i undervisningen. Det var helt i overensstemmelse med hans indstilling til det videnskabelige arbejde, at det var den mere praktisk betonede laboratorieundervisning af studenterne, der interesserede ham mest. Han fandt en meget stor glæde i at demonstrere forsøg for studenterne, og det var en nydelse at overvære sådanne demonstrationer" ( Aarhus Universitet. Årsberetning 1965-66 , s. 22).