Aarhus Universitets segl

Acta Jutlandica: Oversigt 1929-2008

ACTA JUTLANDICA

 

Acta Jutlandica-udgivelserne er mærket med romertal for hver årgang af ”besluttede udgivelser”, startende med I i 1929 (systematikken er ikke helt gennemført).

Årstallet efter romertallet angiver hvornår en bog er udkommet.

Acta Jutlandica er opdelt i seks serier. De seks serier er nummereret fortløbende:

H: Humanistisk serie (Humanities Series).

M: Medicinsk serie (Medicine Series).

N: Naturvidenskabelig serie (Natural Science Series).

S: Samfundsvidenskabelig serie (Social Sciences Series).

T: Teologisk serie (Theology Series).

U: Universitetshistorisk serie (University Life Series).

Udgivelse af årsberetning:

1928/29 - 1977/78:      Omhandler pågældende akademiske år.

1978/79:                      Omhandler det akademiske år 78/79 + efterår 79.

1980 -                          Omhandler pågældende kalenderår.

Udgivelse af læseplan:

1928/29 - 1947/48:      Optaget i Acta Jutlandica.

1928/29 - 1952/53:      Samlet plan, udgivet af AU.

1936 - forår 1961:        Optaget i: AForelæsninger og øvelser for KU, AU og Polyteknisk Læreanstalt@.

1961 - forår 1972:        Samlet plan, udgivet af AU.

Forår 1972 -                Udgives decentralt af de 5 fakulteter.

                                                                


I 1929

H 1 

1. Christen Møller: Lyd og Forestilling i syntetis­ke og analytiske Sprog

I 1929

H 2

2. Torsten Dahl: Valgskildringer i den engelske Litteratur

 

3. Universitetsundervisningen i Jylland:

Aarsberetni­ng 1928-29

Læseplan 1929-30

 

II 1930

H 3

1. Kort K. Kortsen: Sjæl og legeme.­ (1. Halvbind)

II 1930

H 4

1. Jacob Madsen: De Literis Libri Duo. (2. Halvbind)

 

2. Universitetsundervisningen i Jylland:

Aarsberetni­ng 1929-30

Læseplan 1930-31

 

III 1931

H 5

1. Franz Blatt: Jacobus Matthie. Sein Text und seine Quellen

III 1931

H 6

2. Christen Møller: Jacob Madsen als Phonetiker

III 1931

H 7

3. Peter Skautrup: Jacob Madsens Dansk

III 1931

H 8

4. Franz Blatt: Jacobi Matthie Arhusiensis (Jacob Madsen, Aarhus). De Literis Libri Duo. (To Bøger om Bogsta­verne - dansk oversættelse)

III 1931

H 9

5. Torsten Dahl: Should and Would

III 1931

H 10

6. Ernst Frandsen: Ludvig Holstein

 

7. Universitetsundervisningen i Jylland:

Aarsberetni­ng 1930-31

Læseplan 1931-32

 

IV 1932

H 11

1. Ernst Frandsen: Hans Christensen Sthen

IV 1932

H 12

2. Albert Olsen: Bybefolkningen i Danmark paa Merkantilismens Tid

 

3. Universitetsundervisningen i Jylland:

Aarsberetni­ng 1931-32

Læseplan 1932-33

 

V 1933

H 13

1. Christen Møller: Zur Methodik der Fremdwortkunde

V 1933

H 14

2. Albert Olsen: Antisemitisme og Rasedogme i moderne tysk Politik

 

3. Universitetsundervisningen i Jylland:

Aarsberetning 1932-33

Læseplan 1933-34

V 1933

H 15

Supplementum: Sveinbjørn Sveinbjørnsson: Icelandic Phonetics

 

VI 1934

H 16

1. Ad. F. E. Stender-Petersen: Die Varägersage als Quelle der Altrussichen Chronik

 

2. Aarhus Universitet:

Aarsberetning 1933-34

Læseplan 1934-35

 

VII 1935

H 17

1. Louis Hjelmslev: La Catégorie des cas. I

 

2. Aarhus Universitet:

Aarsberetning 1934-35

Læseplan 1935-36

VII 1935

T 1

Supplementum: V. Lindegaard Petersen: Kampstillingen mellem Kirke og Stat i Frankrig 1789-1906. I

 

VIII 1936

H 18

1. Torsten Dahl: Form and Function

VIII 1936

H 19

2. Christen Møller: Thesen und Theorien der Prager Schule

VIII 1936

U 1

3. Holger Pedersen: Edmund Kleinhans

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1935-36

 

5. Aarhus Universitet: Læseplan 1936-37

VIII 1936

T 2

Supplementum: V. Lindegaard Petersen: Kampstillingen mellem Kirke og Stat i Frankrig 1789-1906. II

 

IX 1937

H 20

l. Mélanges linguistiques offerts å M. Holger Pedersen

IX 1937

H 21

2. Louis Hjelmslev: La Catégorie des cas. II

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1936-37

 

4. Aarhus Universitet: Læseplan 1937-38

 

X 1938

H 22

1. Johan Plesner: Una rivoluzione stradale del Dugento 

X 1938

2. Lárus Einarson og Axel V. Neel: Beitrag zur Kenntnis sklerosierender Entmarkungs- prozesse im Gehirn, mit besonderer Berücksichtigung der diffusen Sklerose

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1937-38

 

4. Aarhus Universitet: Læseplan 1938-39

 

XI 1939

H 23

1. Andreas Blinkenberg: Le Patois d'Entraunes. I

 

2. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1938-39

 

3. Aarhus Universitet: Læseplan 1939-40

 

N 1

Supplementum: H. A. Thamdrup: Studier over jydske Heders Økologi. I

 

XII 1940

H 24

1. Andreas Blinkenberg: Le Patois d'Entraunes. II

 

H 25

2. Torsten Dahl: Conflicting Comments on the Union of England and Scotland

 

M 2

3. Lárus Einarson og Axel V. Neel: Notes on diffuse sclerosis, dif­fuse gliomatosis and diffuse glioblastomatosis of the brain with a report of two cases

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1939-40

 

5. Aarhus Universitet: Læseplan 1940-41

 

XIII 1941

H 26

1. Jens Holt: Les noms d'action en -σις (-τις)

 

S 1

2. Theodor Geiger: Konkurrence, en sociologisk Analyse

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1940-41

 

4. Aarhus Universitet: Læseplan 1941-42

 

N 2

Supplementum: E. Hoff-Jørgensen: Experimentelle Undersøgelser over Ketonstoffernes Nedbrydning i den dyriske Organisme

 

XIV 1942

U 2

l. Torsten Dahl: Knud Faber og Aarhus Universitet: Til Firsaarsdagen den 29. August 1942

 

M 3

2. Lárus Einarson og Axel V. Neel: Contribution to the study of diffuse brain sclerosis with a comprehensive review of the pro­blem in general and a report of two cases

 

H 27

3. Adam Afzelius: Die romische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.)

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1941-42

 

5. Aarhus Universitet: Læseplan 1942-43

 

XV 1943

N 3

l. C. B. Madsen: En Spektrograf for langsomme Beta-Straaler med Maalinger i Radium E's P-Spektrum

 

H 28

2. Jens Holt: Études d'aspect

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1942-43

 

4. Aarhus Universitet: Læseplan 1943-44

 

XVI 1944

M 4

1. Lárus Einarson, Axel V. Neel og Erik Strömgren: On the problem of diffuse brain sclerosis with special reference to the familial forms

 

H 29

2. Adam Afzelius: Die romische Kriegsmacht während der Ausein­andersetzung mit den hellenistischen Grossmächten

 

N 4

3. Sven Werner: Eine Hochstspannungsanlage für Kernforschung

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1943-44

 

5. Aarhus Universitet: Læseplan 1944-45

 

XVII 1945

M 5

1. Lárus Einarson: Om Nervecellernes indre Struktur og deres histologiske Tilstandsændringer ved experimentelt fremkaldte funktio­nelle Aktivitetsstadier

 

H 30

2. Paul Krüger: Sainte-Beuves litterære Kritik.

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1944-45

 

4. Aarhus Universitet: Læseplan 1945-46

 

M 6

Supplementum: Erik Krogh: Effect of Acute Anoxia on the large Motor Cells in the Spinal Cord

 

XVIII 1946

U 3

1. C. Holst-Knudsen: Nogle Bemærkninger om Forholdet mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitet

 

H 31

2. Svend Ranulf: Hitlers Kampf gegen die Objektivität

 

H 32

3. Jens Holt: Rationel Semantik (Pleremik)

 

M 7

4. Lárus Einarson og Knud Aage Lorentzen: Om Nervecellernes indre Struktur og deres Tilstandsændringer under Irritation, In­aktivitet og Degeneration

 

5. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1945-46

 

6. Aarhus Universitet: Læseplan 1946-47

 

XIX 1947

U 4

1. Aarhus Universitets Indvielses- og Promotionsfest

 

S 2

2. Theodor Geiger: Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts

 

N 5

3. Sven Werner: Investigations on Molecular Pumps

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1946-47

 

5. Aarhus Universitet: Læseplan 1947-48

 

XX 1948

T 3

1. P.G.Lindhardt: Præsten Dines Pontoppidan 1814-1879

 

H 33

2. Svend Ranulf: On the Survival Chances of Democracy

 

H 34

3. Andreas Blinkenberg: Le Patois de Beuil

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1947-48

 

XXI 1949

S 3

1. Th.  Geiger: Den danske intelligens fra reformationen til nutiden

 

N 6

2. Martin Vahlt and Johannes Humlum: Vahl's Climatic Zones and Biochores

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1948-49

 

XXII 1950

T 4

1. P.G.Lindhardt: Morten Pontoppidan I. 1851-1893

 

2. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1949-50

 

H 35

Supplementum: Hans Sørensen: Le Théâtre de Jean Giraudoux

 

XXIII 1951

S 4

1. Th. Geiger: Soziale Umschichtungen in einer dänischen Mittelstadt. Mit angehängtem Tabellenwerk

 

H 36

2. Torsten Dahl: Linguistic Studies in Some Elizabethan Writings l. An Inquiry into Aspects of the Language of Thomas Deloney

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1950-51

 

XXIV 1952

H 37

1. Erik Lunding: Strömungen und Strebungen der modernen Literaturwissenschaft

 

2. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1951-52

 

M 8

Supplementum A: Bent Borup Svendsen: Psychiatric Morbidity among Civilians in

Wartime

 

S 5

Supplementum B: Torben Agersnap: Studier over indre Vandringer i Danmark

 

XXV 1953

U 5

1. Andreas Blinkenberg: Aarhus Universitet 1928-1953

 

T 5

2. P.G.Lindhardt: Morten Pontoppidan II. 1894-1931

 

H 38

3. Erik Lunding: Wege zur Kunstinterpretation

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1952-53

 

XXVI 1954

T 6

1. Johannes Munck: Paulus und die Heilsgeschichte

 

S 6

2. Alvar Nelson: Hæfte (Simple detention).  En studie over anvendelsen af privilegeret frihedsstraf

 

3. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1953-54

 

XXVII 1955

H 39

1. Svend Ranulf: Methods of Sociology

 

2. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1954-55

 

H 40

Supplementum A: Gustav Albeck: Omkring Grundtvigs Digtsamlinger

 

H 41

Supplementum B: Henning Krabbe: Bernard Shaw on Shakespeare

 

XXVIII 1956

H 42

1. Torsten Dahl: Linguistic Studies in Some Elizabethan Writings II. The Auxiliary Do.

 

H 43

2. Ad. F. E. Stender-Petersen: Russian Studies

 

T 7

3. Johannes Munck: Christus und Israel. Eine Auslegung von Róm. 9-11

 

4. Aarhus Universitet: Aarsberetning 1955-56

 

XXIX 1957

S 7

l. Thøger Nielsen: Den tidsmæssige afgrænsning af det skatteretlige beregningsgrundlag

 

S 8

Supplementum: Erik Christiansen: Unge lovovertrædere

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1956-57

 

XXX 1958

H 44

l. Franz Blatt: The Latin Josephus I. Introduction and Text. The Antiquities:  Books I-V

 

S 9

Supplementum A: Holger Gad: Landbrugets indtægter og udgifter

 

S 10

Supplementum B: Rich.  Willerslev: Københavnske maskinarbejderes løn- og indkomstforhold 1850-1914

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1957-58

 

XXXI 1959

M 9

l. Kaj Arentsen and Erik Strömgren: Patients in Danish Psychiatric Hospitals. Results of a Census in 1957.  With an Appendix of Tables and Graphs

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1958-59

 

XXXII 1960

H 45

l. Theodor Geiger: Die Gesellschaft zwischen Pathos und Nüchternheit

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1959-60

 

XXXIII 1961

M 10

1. Lárus Einarson and Erik Strömgren: Diffuse Progressive Leucoencephalopathy and its Relationship to Amaurotic Idiocy

 

T 8

2. Regin Prenter: Der barmherzige Richter

 

M 11

3. Jørgen B. Dalgaard: Kuliltedødsfald ved selvmord, ulykker og drab

 

H 46

Supplementum: Gustav Beckers: Versuche zur dichterischen Schaffensweise deutscher Romantiker

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1960-61

 

XXXIV 1962

M 12

1. Jørgen C. L. Holtet: A Cytochemical and Cytomorphological Investigation of Serous Salivary Glands with Special Reference to the Contents of Cytoplasmic Basophilic Substance in the Serous Cells

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1961-62

 

XXXV 1963

M 13

1. Niels Juel-Nielsen and Erik Strömgren: Five years later. A Comparison between Census Studies of Patients in Psychiatric Institutions in Denmark in 1957 and 1962. Appendix -Tables and graphs

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1962-63

 

XXXVI 1964

S 11

1. John Vibe-Pedersen: National income and aggregate income distribution

 

T 9

2. Johannes Munck og Sigfred Pedersen: Apostlenes gerninger i dansk oversættelse med noter

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1963-64

 

XXXVII 1965

T 10

1. Regin Prenter: Kirkens Embede

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1964-65

 

XXXVIII 1966

S 12

1. Stig Jørgensen: Træk af Privatrettens udvikling og systematik

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1965-66

 

XXXIX 1967

M 14

1. Poul Ebbe Nielsen: Coronarsygdom ved Diabetes Mellitus

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1966-67

 

XL 1968

H 47

1: Erik Haarh: The Zhang-Zhung Language. A Grammar and Dictionary of the Unexplored Language of the Tibetan Bonpos

 

H 48

2. Knud Jeppesen: La Frottola I. Bemerkungen zur Bibliographie der åltesten weltlichen Notendrucke in Italien

 

H 49

3. Kristian Jeppesen: ETEOKΛEOYC CYMBACIC.  Nochmals zur Deutung des Niobidenkraters, Louvre G 341

 

M 16

4. Erik Strömgren: Contributions to Psychiatric Epidemiology and Genetics

 

M 15

5. H.B.Marstal and Borup Svendsen: An Analysis of the Doubling af Admissions to Danish Psychiatric Institutions between 1948 and 1966

 

T 11

6. Niels Hyldahl: Loven og Troen. En analyse af Filipperbrevets tredie kapitel

 

Aarhus Universitet: Aarsberetning 1967-68

 

XLI 1969

H 50

1. Knud Jeppesen: La Frottola II. Zur Bibliographie der handschriftlichen musikalischen Überlieferung des weltlichen italienischen Lieds um 1500

 

M 17

2. Niels Juel-Nielsen and Erik Strömgren: Ten Years Later. A Com­parison between Census Studies of Patients in Psychiatric In­stitutions in Denmark in 1957, 1962 and 1967

 

M 18

3. Johannes Nielsen, Andreas Sørensen, Alice Theilgaard, Anders Frøland and Svend G. Johnsen: A Psychiatric-Psychological Study of 50 Severely Hypogonadal Male Patients, including 34 with Klinefelter's Syndrome, 47, XXY

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1968-69

 

XLII 1970

H 51

1. Knud Jeppesen: La Frottola III.  Frottola und Volkslied: Zur musikalischen Überlieferung des folkloristischen Guts in der Frottola. (Beilage: Vollständige, kritische Neuausgabe vom älteren Teil des Ms. 55 der Biblioteca Trivulziana, Milano)

 

M 19

2. Robert W. Shapiro, M. D.: A Twin Study of Non-Endogenous Depression

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1969-70

 

XLIII 1971

       

M 20

1. Alice Theilgaard, Johannes Nielsen, Andreas Sørensen, Anders Frøland and Svend G. Johnsen: A Psychological-Psychiatric Study of Patients with Klinefelter's Syndrome, 47,XXY

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1970-71

 

1972

Aarhus Universitet: Årsberetning 1971-72

 

1973

Aarhus Universitet: Årsberetning 1972-73

 

XLIV 1974

H 52

1. Kr. Jeppesen: Neues zum Rätsel des Grand Camée de France

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1973-74

 

1975

Aarhus Universitet: Årsberetning 1974-75

 

XLV 1977

M 21

Johs. Nielsen, Helmuth Nyborg & Gudrun Dahl: Turner's Syndrome. A Psychiatic- Psycholo­gical Study of 45 Women with Turner's Syndrome, Compared with their Sisters and Women with Normal Karyotypes, Growth Retardation and Primary Amenorrhoea

XLVI 1977

S 13

Stig Jørgensen: Retspositivisme og naturret

XLVII 1977

N 7

K.P. Moesgaard: Kosmos af Chronos. Træk af en udviklings-historie for vort astronomiske verdensbillede

 

XLVIII 1978

T 12

Hans Gottlieb: A Study on the Text of Lamentations

XLIX 1978

S 14

Jørgen Elklit, Johan Peter Noack og Ole Tonsgaard: Nationalt tilhørsforhold i Nordslesvig: Resultater fra en interviewundersøgelse

L 1978

H 53

Andreas Blinkenberg: Amiel - Dage af en drømmers liv

LI 1978

U 5

Gustav Albeck m.fl.: Aarhus Universitet 1928-1978 (Jubilæumsskrift)

LII 1978

H 54

Kirsten Gomard, Sven-Olaf Poulsen m.fl.: Stand und Möglichkeiten der Ubersetzungswis­senschaft.  Mit Beiträgen von K. ReiB, G. Thiel u. W. Wilss

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1975-77

 

1979

Aarhus Universitet: Årsberetning 1977-78

 

LIII 1980

H 55

Hans Blosen, Per Bærenztzen, Ernst Dittmer, Kirsten Gomard, Bendt Pedersen og Harald Pors: Tun og machen i moderne tysk (mit einem deutschen Resümee)

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1978-79

 

LIV 1981

M 22

Johannes Nielsen og Ingelise Sillesen. Turners Syndrom

LV 1981

M 23

Johannes Nielsen, Jørgen Achton Nielsen, Marianne Kastrup and Erik Strömgren. The Samsø Projekt

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1980

 

LVI 1982

S 15

Stig Jørgensen: Pluralis Juris - Towards a relativistic Theory of Law

LVII 1982

H 56

Lise Bek, Henning Lehmann og Lars Kærulf Møller: Aarhus Armeniaca

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1981

 

LVIII 1983

H 57

Hans Bjørn, Anne-Marie Mai, Stig Dalager, Lise Gotfredsen og Claus Pio Stæhr: Leonora Christina - Historien om en heltinde

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1982

 

1984

Aarhus Universitet: Årsberetning 1983

 

LIX 1985

T 13

Sr.Hildegard Madsen, Anna Marie Aagaard, J.L.Balling, Niels Erik Frederiksen, Hans Jørgen Frederiksen, Tore Nygaard og Frans von Haaren: Det europæiske Klostervæsen

LX 1985

S 16

Ole Fenger og Stig Jørgensen - redaktører af forelæsningsrækken: Skabelse, udvikling, samfund

LXI 1985

H 58

Knud Sørensen: Charles Dickins: Linguistic Innovator

LXII 1985

S 17

1. Stig Jørgensen: Reason and Reality

LXII 1985

H 59

2. Kjeld Bjørnager m.fl.: Slavisk Institut i 50 år. (Jubilæumsskrift)

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1984

 

1986

Aarhus Universitet: Årsberetning 1985

 

LXII 1987

T 14

3. Thorkild C.Lyby, Trond Berg Eriksen, Troels Dahlerup, Ole Fenger og Hans Jørgen Frederiksen: Reformations-perspektiver

LXIII 1987

H 60

1. Kristian Jeppesen: The Theory of the Alternative Erichteion

LXIII 1987

H 61

2. Kirsten Hastrup og Preben Meulengracht Sørensen: Tradition og historieskrivning

LXIII 1987

T 15

3. Karstein M.Hansen: K.E. Løgstrups forfatterskap 1930-1987

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1986

 

LXIV 1988

H 62

1. Marianne og Bent Preisler: English Past and Present (A Selection of Essays by  Knud Sørensen)

LXIV 1988

T 16

2. Øyvind Foss: Drab i videnskabens navn

LXIV 1988

S 18

3. Stig Jørgensen: Fragments of Legal Cognition

LXIV 1988

H 63

4. Lise Bek, Lisbeth Mogensen og Johanne Petrie: Kunst i gule rammer

LXV 1988

T 17

1. Niels Henrik Gregersen: Teologi og kultur

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1987

 

LXV 1989

S 19

2. Susan Sundback: Sekularisering och kyrkotrohet i Danmark

LXV 1989

N 8

3. Jørgen Andersen, Tønnes Bekker-Nielsen og Ole Fenger: Bondefrigørelse

LXVI 1989

H 64

1. Nils Hybel: Crisis or Change

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1988

 

1990

Aarhus Universitet: Årsberetning 1989

 

LXVI 1991

H 65

2. Knud Lundbæk: Joseph de Premare (1666-1736), S.J.

LXVII 1991

H 66

1. Tayo Andreasen, Anette Borchorst, Drude Dahlerup, Eva Lous og Hanne Rimmen Nielsen: Moving On

LXVII 1991

S 20

2. Peter Nannestad: Danish Design or British Disease?

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1990

 

LXVIII 1992

H 67

1. Gunnar Svane: Slavische Lehnwörter im Albanischen

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1991

 

LXIX 1993

H 68

1. Henning Lehmann og J.J.S.Weitenberg: Armenian Texts, Tasks and Tools

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1992

LXIX 1994

H 69

2. Niels Hannestad: Tradition in Late Antique Sculpture

 

LXX 1994

T 18

1. Svend Andersen: Traditional Theism

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1993

LXX 1995

N 9

2. Søren Toft og Werner Riedel: Arthropod Natural Enemies in Arable Land. Vol.I

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1994

 

LXXI 1996

H 70

1. Else Roesdahl og Preben Meulengracht Sørensen: The Waking of Angantyr

LXXI 1996

N 10

2. Kees Booij og Loes den Nijs: Arthropod Natural Enemies in Arable Land. Vol.II

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1995

 

LXXII 1997

T 19

1. Jeppe Sinding Jensen og Luther H. Martin: Rationality and the study of Religion

LXXII 1998

N 11

2. Wilf Powell: Arthropod Natural Enemies in Arable Land. Vol.III

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1996

 

LXXIII 1998

H 71

1. Marie H. Roesgaard: Moving Mountains

*  LXXIII 1998

S 21

2. Planlagt udgivelse opgivet

LXXIII 1998

U 6

3. Ingeborg Christensen: Doctorates and PhDs – 1997

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1997

 

LXXIV 1999

H 72

1. Mogens Wegener: Time, Creation and World-Order

LXXIV 2001

S 22

2. Seth Chaiklin redaktør: The Theory and Practice of Cultural-Historical Psychology

LXXIV 1999

U 7

3. Ingeborg Christensen: Doctorates and PhDs – 1998

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1998

 

LXXV 2001

S 23

1. Marianne Hedegaard: Learning in Classrooms: A Cultural- Historical Approach

LXXV 2000

H 73

2. Henrik Jørgensen: Studien zur Morphologie und Syntax der Festlandskandinavischen Personalpronomina

LXXV 2000

U 8

3. Ingeborg Christensen: Doctorates and PhDs – 1999

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 1999

 

LXXVI 2000

H 74

1. John Andreasen og Annelis Kuhlmann: Odin Teatret 2000

LXXVI 2003

H 75

2. Lars Christian Nørbach: Prehistoric and Medieval Direct Iron Smelting in Scandinavia and Europe. Aspects of Technology and Science                               

LXXVI 2001

U 9

3. Ingeborg Christensen: Doctorates and PhDs – 2000

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2000

 

        *  LXXVII

S 24

1. Planlagt udgivelse opgivet

LXXVII 2002

U 10

2. Ingeborg Christensen: Doctorates and PhDs – 2001 (kun på nettet)

LXXVII 2002

T 20

3. Niels Grønkjær: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2001

 

LXXVIII 2003

U 11

1. André Wang Hansen m.fl.: Topforskning ved Aarhus Universitet

LXXVIII 2005

U 12

2. Ingeborg Christensen: Aarhus Universitet 1978-2003

LXXVIII 2004

H 77

3. J. Bale, M. K. Christensen og G. Pfister: Writing Lives in Sports

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2002

 

LXXIX 2004

H 76

1. Asger Ousager: Plotinus on Selfhood, Freedom and Politics

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2003

 

LXXX 2005

T 21

1. Ole Davidsen m.fl.: Litteraturen og det Hellige

LXXX 2005

H 78

2. J. M. Højte: Roman Imperial Statue Bases. From Augustus to Commodus

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2004

 

LXXXI 2006

T 22

1. Karsten M. Hansen m.fl.: K. E. Løgstrups forfatterskab (bogen er udkommet som E-bog i 2007. ISBN: 978 87 7934 963 6)

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2005

 

LXXXII 2007

S 25

Mehdi Mozaffari, Hans-Jørgen Schanz og Mikkel Thorup: Totalitarisme

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2006

 

LXXXIII 2008

H 79

James Graham-Campbell og Magdalena Valor: The Archaeology of Medieval Europe (Udkommet både indbundet og som paperback)

 

Aarhus Universitet: Årsberetning 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJ/J (18. november 2008)