Aarhus Universitets segl

Om disputatslisten

Note til fortegnelsen over disputatser forsvaret ved Aarhus Universitet siden 1940

Fortegnelsen over disputatser forsvaret ved Aarhus Universitet siden 1940 regnes for at være nogenlunde komplet frem til omkring 2003-2004. I årene herefter er der opstået den situation, at ikke alle fakulteterne/hovedområderne som hidtil løbende fremsender disputatserne til Journalkontoret, som videresender til Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie, og det er som konsekvens af ophør af denne praksis indtil videre opgivet at vedligeholde fortegnelsen.

De registrerede disputatser står som hovedregel kronologisk ordnet på en reol i 1447N, mens de uregistrerede befinder sig i kælderrummet i 1448.