Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2000

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

 

ERIK STRÖMGREN

Erik Strömgren er den største og mest indflydelsesrige skikkelse, dansk psykiatri har fostret. Han forbandt en svunden tid, den klassiske psykiatri, med nutiden, og han havde visioner, der bærer langt ind i fremtiden. Hans betydning for dansk psykiatri er vanskelig at overvurdere, og han blev de sidste mange år med rette anset for "the grand old man" i international psykiatri.

Erik Strömgren kom til Århus i 1943 og blev i 1945 professor i psykiatri ved Aarhus Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Hospital, to stillinger han beklædte de følgende 35 år. Han var den første underviser i faget ved det unge Aarhus Universitet og prægede i årtier undervisningen af ikke blot århusianske, men af alle danske og mange nordiske lægestuderende, dels i kraft af sine forelæsninger, dels i kraft af sin lærebog i psykiatri, der udkom i 13 udgaver, den seneste fra 1979. En betydningsfuld indsats ydede han også for Aarhus Universitet i Fakultetet fra 1945-71 og i Fakultetsrådet (til 1974).

 

På mindepladen, der er opsat i auditoriet på Psykiatrisk Hospital, er lakonisk anført ordene: Læge, lærer, forsker, planlægger. På alle fire områder ydede han det usædvanlige.

 

Erik Strömgrens forskning er især knyttet til de områder inden for psykiatrien, der havde hans hovedinteresse: genetik og epidemiologi. Han gennemførte som den første i Danmark en stor befolkningsundersøgelse af den psykiatriske sygelighed.

 

Dette blev til hans disputatsarbejde fra 1939: Beiträge zur psychiatrischen Erblehre auf Grund von Untersuchungen an einer Inselbevölkerung , en undersøgelse, som blev gennemført på Bornholm. Senere fulgte en lang række epidemiologiske undersøgelser af indlagte patienter på danske psykiatriske hospitaler, de berømte tværsnitsundersøgelser, som er gentaget hvert 5. år siden 1957. Klassiske er også hans mere kliniske arbejder om Episodiske psykoser og Om bevidsthedsforstyrrelser . I mange år var Erik Strömgren knyttet til WHO (fra 1955) og medvirkede blandt andet afgørende til nogle af WHO's internationale multicenter studier af skizofreni. De senere år var han optaget af nomenklatur- og klassifikationsspørgsmål og deltog i udviklingen af ICD.10's psykiatriske del. Fra 1981 var han den reelle leder af det ved Psykiatrisk Hospital i Århus oprettede WHO Collaborating Center for Research and Training in Mental Health.

 

Erik Strömgrens videnskabelige produktion er meget bred og omfatter emner fra både neurologien, psykiatrien og børnepsykiatrien. Han var hertil redaktør for Acta Neurologica et Psychiatrica Scandinavica, senere Acta Psychiatrica Scandinavica fra 1953-81.

 

Erik Strömgrens enorme belæsthed og hans legendariske viden omfattede alle psykiatriens delområder. Heraf udsprang de visioner, som sikrede fagets udvikling og som sikrede Psykiatrisk Hospital - og dermed Aarhus Universitet - en plads på psykiatriens verdenskort. Hans indsats førte således til oprettelsen af Psykiatrisk Børnehospital i 1958 og til etableringen af en række psykofarmakologiske, hjernepatologiske, cytogenetiske og demografiske forskningsmiljøer, som i dag er samlede i Institut for Psykiatrisk Grundforskning, der drives af Aarhus Universitet og Århus Amt. Herved skabtes rammerne for en omfattende biologisk, psykiatrisk forskning - eksemplificeret i professor Mogens Schous verdenskendte lithiumforskning - og - gennem etableringen af det centrale psykiatriregister - for en enestående psykiatrisk epidemiologisk forskning. Langt forud for sin tid oprettedes, ligeledes på Erik Strömgrens initiativ, i 1957 Danmarks første distriktspsykiatriske projekt. Han var også den første, der ansatte en psykoanalytisk uddannet psykiater som overlæge og derved lagde grunden til det frugtbare psykodynamiske miljø omkring psykoterapeutisk afdeling.

 

Som planlægger blev Erik Strömgren benyttet i en lang række af landsdækkende udvalg som repræsentant for Statens Sindssygevæsen, og han var med i planlægningen af oprettelsen af Odense Universitet samt af opførelsen af de store Statshospitaler i efterkrigstiden. Lokalt var hans største indsats utvivlsomt opførelsen i 1960'erne af det nye bygningskompleks på Psykiatrisk Hospital, som mere end fordoblede hospitalets kvadratmeterareal. Erik Strömgrens internationale indsats blev belønnet med en række æresmedlemskaber af udenlandske psykiatriske selskaber, æresdoktortitler og internationale æresbevisninger. Niels Reisby