Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 1996

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

IB HOLM-JENSEN

30.7.1910 - 29.4.1996.

  • 1928: Student fra Lyngby.
  • 1939: Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet.
  • 1937-1945: Zoofysiologisk Laboratorium i København
  • 1948: Disputats om biologisk bestemmelse af kviksølv i luft ved hjælp af Daphnia Magna.
  • 1951: Overlæge ved Centrallaboratoriet på Frederiksberg Hospital.
  • 1952-1980: Professor i farmakologi ved Aarhus Universitet.

Ib Holm-Jensen var stærkt præget af sin ansættelse hos August Krogh på Zoofysiologisk Laboratorium i København, hvor han arbejdede i perioden 1937-1945. Gennem hele sin aktive forskningsperiode bevarede han interessen for zoofysiologiske problemstillinger usvækket. I årene 1945 - 1951 var Ib Holm-Jensen videnskabelig assistent ved radiumstationen i Århus. Han beskæftigede sig her især med radiofysiske problemer. I samme periode var han adjunkt ved Aarhus Universitet. Ib Holm-Jensens velkendte interesse for hensigtsmæssig laboratorieindretning kom til udtryk gennem velgennemtænkte indretninger blandt andet af Centrallaboratoriet på Frederiksberg Hospital i 1951 og af Aarhus Universitets Farmakologiske Instituts laboratorier i 1952.

Ib Holm-Jensen var en af de første danskere, der på basis af Theorells arbejder fra 1930'erne, gjorde opmærksom på de matematiske muligheder for at beskrive lægemidlers skæbne i organismen. I øvrigt anvendte han en stor del af sin arbejdskraft i forbindelse med medlemskab af Indenrigsministeriets udvalg vedrørende medicinske specialiteter og af Justitsministeriets udvalg vedrørende dyreforsøg.

Frederik Andreasen