Aarhus Universitets segl

Anders Holm Joensen

6.5.1940 - 15.5.1998

Museumsdirektør, dr. scient. Anders Holm Joensen døde efter kort tids svær sygdom den 15. maj 1998, nøjagtig på 20-årsdagen for hans ansættelse som direktør på Naturhistorisk Museum.

Med Anders Holm Joensens død har dansk naturhistorie mistet en af sine markante skikkelser.

Som søn af naturhistorikeren og forfatteren Poul Holm Joensen var han fra sin tidligste barndom med i naturen, og han bevarede glæden ved at færdes i naturen resten af sit liv. Allerede i drengeårene debuterede han som forfatter med bøger i serien "Vi forsker i naturen", og han forblev en flittig skribent af videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger.

Anders Holm Joensen blev magister i zoologi fra Københavns Universitet som 25-årig og blev derefter ansat som videnskabelig medarbejder på Vildtbiologisk Station, Kalø. Her gjorde han et pionerarbejde ved at iværksætte de første fugletællinger fra fly - en metode, som er grundlaget for den viden, vi har om bestandsstørrelser for ande-og gåsefugle. Det originale arbejde førte til en doktordisputats i 1974, og gennem introduktionen af metoden til andre lande fik han opbygget et stort netværk af kontakter, som har gavnet dansk forskning siden.

I 1978 tiltrådte Anders Holm Joensen stillingen som direktør for Naturhistorisk Museum og blev hurtigt kendt som en meget dynamisk leder, der lagde en meget udadvendt og publikumsvenlig linje for museet. I hans tid som direktør blev museets udstillinger udvidet med den såkaldte Danmarkshal, som gennem moderne museumsteknik giver de besøgende et indblik i, hvorledes det danske landskab har udviklet sig fra istiden og til nu, og hvorledes naturens samspil fungerer.

Anders Holm Joensen repræsenterede museet og dansk forskning i en lang række nationale og internationale udvalg og komitéer om forskning og miljøproblemer. Hans væsentligste forskningsindsats gennem de senere år gjaldt fuglefaunaen og naturforvaltning både i Danmark og udlandet. Især var han meget aktiv for bevarelsen af de store laguneområder i Grækenland, hvor store dele af Europas andefuglebestande raster. Han gennemførte en lang række forskningrejser, bl.a. til USSR, USA, Canada og Grækenland og ledede to ekspeditioner til Nord-Yemen.

Hans virke blev i 1992 belønnet med udnævnelsen til Ridder af Dannebrogordenen.

Frank Jensen