Aarhus Universitets segl

Anton Krarup Mogensen

9.4. 1921 - 2.7. 1998

Med Anton Krarup Mogensens død er også en epoke for faget geografi ved Aarhus Universitet afsluttet, nærmere bestemt den tradition, der indgående behandlede kulturgeografien med udgangspunkt i regionalgeografien og med stærke forbindelser til etnografi og historie.

Anton Krarup Mogensen, der selv var uddannet i historie og geografi ved Aarhus Universitet, arbejdede tæt sammen med professor Johannes Humlum og blev ansat hos denne som videnskabelig assistent for nøjagtig 50 år siden, og var således med til at grundlægge geografistudiet ved Aarhus Universitet. Sammen med prof. Humlum og senere dr.phil. Frits Hastrup bidrog han til at opbygge en fornem studiesamling af materialer fra store dele af den 3. Verden. I forbindelse med Krarup Mogensens deltagelse i den internationale Sahara-Sudan ekspedition i 1953-54 indsamlede han en række kulturplanter, landbrugsredskaber og andre geografica fra området, hvoraf dele i dag opbevares ved den etnografiske studiesamling, Moesgård Museum. Senere udførte han mere indgående studier i Tchad-regionen og Marokko med fokus på landbruget. Resultaterne heraf er bl.a. beskrevet i Politikens Verdensgeografi. Han blev ligeledes forfatter til en række artikler i tidsskriftet Kulturgeografi fra Aarhus Universitet, hvor han i en årrække sad i redaktionen. Da Kulturgeografisk Institut i slutningen af 1960'erne blev udskilt fra Geografisk Institut fortsatte Krarup Mogensen sit virke ved Geografisk Insitut, og han koncentrerede sig i årene herefter især om befolkningsgeografi og landbrugstypologi. Han var i denne periode en uvurderlig hjælp for de mange udenlandske geografer, der blev ansat - bl.a. med at tilpasse deres skriftlige arbejder et læseværdigt dansk. Han var altid meget grundig med sit arbejde, grænsede til det pertentlige, hvilket indebar, at han tilbragte en stor del af sin tid på instituttet og så at sige levede for geografien. Han blev hovedforfatter til en omfattende registrant af det fysiske miljø for ca 100 landsbyer i Århusområdet - en analyse, som Geografisk Institut udførte for Århus kommune i perioden 1975-84.

Anton Krarup Mogensen vil blive husket som en meget retlinet, stilfærdig og venlig person, der altid var loyal over for de beslutninger, der blev truffet i de kollegiale udvalg, men ved skæbnens ironi blev geografi som studium ved Aarhus Universitet stort set nedlagt, samtidig med at han gik på pension i 1988 - et livsværk var tilendebragt.

Krarup Mogensen erhvervede sig gennem årene en omfattende bogsamling, som han i de senere år sammen med andre arkivalier har skænket til forskellige instanser, det være sig etnografisk afdeling ved Moesgård, Geografforlaget i Brenderup, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, samt Statsbibliotektet og lokale biblioteker og arkiver. Desværre fik han ikke mulighed for rigtigt at nyde sit otium, idet han blev ramt af parkinsons sygdom. Da han forblev ugift og kun efterlader to søstre, tilfalder hans formue en fond til bekæmpelse af denne lidelse. Æret være Krarup Mogensens minde.

Peter Astrup Madsen