Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2001

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

GUNNER JENSEN BONDE

15.10.1919 - 20.3.2001

Gunner J. Bonde, født i Ravnkilde ved Arden i 1919, blev kandidat i 1947 fra Københavns Universitet og bestod embedslægeeksamen i 1952. Efter nogle ansættelser på forskellige hospitaler i Røde Kors samt i forsvaret startedes den videnskabelige karriere med ansættelse som videnskabelig assistent på Hygiejnisk Institut, Københavns Universitet, hvor han var ansat til 1965, fra 1955 som ammanuensis og fra 1962 som docent. I 1962 opnåedes doktorgraden på afhandlingen Bacterial Indicators of Water Pollution, A Study of Quantitative Estimation . I 1965 tiltrådte Gunner J. Bonde stillingen som professor i hygiejne ved Aarhus Universitet, en stilling han beklædte, til han i 1988 valgte at blive pensioneret og bosatte sig i Hellerup.

Gunner J. Bondes virkefelt var den klassiske hygiejne, med vægt på de mikrobielle aspekter; hans særlige forskningsområde var spildevand som smittevej med studier af indikatorer på smitteoverførsel, der oprindeligt var inspireret af en fransk teknik. Disse studier placerede Gunner J. Bonde som en pioner inden for spildevandsbakteriologi, og hans forskningsresultater har i høj grad dannet grundlag for den sanitære reform, der i sidste halvdel af det 20. århundrede gennemførtes med etablering af effektiv spildevandsrensning og sikring af drikkevandskvaliteten. Foruden denne del af forskningen, der fik dybtgående indflydelse på udformning af lovgivningen om drikkevandsforsyning og for spildevandshåndtering, ydede Gunner J. Bonde også et meget betydningsfuldt grundvidenskabeligt bidrag til de sporedannende bakteriers taksomoni, og instituttet indtog i mange år en international førerstilling på dette område.

Gunner J. Bonde havde talrige tillidsposter, såvel nationalt som internationalt. Blandt disse skal her nævnes en række WHO-komiteer vedrørende vandkvalitet, medlemskab af Det Lægevidenskabelige Forskningsråd og dekan for Det Lægevidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Selvom Gunner J. Bondes forskningsområde var bakteriologien, var han åben for og støttede andre forskningsområder inden for hygiejnen. Således etableredes der i 1966-67 et klimakammeranlæg på instituttet, ligesom han tog initiativ til, at miljøtoksikologiske emner og sunde kostvaner på et tidligt tidspunkt blev inddraget i studenterundervisningen. Ligeledes sørgede han tidligt for, at arbejdshygiejne blev etableret på instituttet. Hygiejnisk Institut udviklede sig stærkt i Gunnar J. Bondes professorperiode, så han fagligt kunne være særdeles tilfreds med sin indsats.

Jens C. Hansen

Søren K. Kjærgaard

Ole Find Pedersen