Aarhus Universitets segl

NEKROLOGER 2005

 

Indholdsfortegnelse
Forrige afsnit
Næste afsnit

[Kolofon]

 

Lau Laursen Storgaard

19.09.1954 – 29.05.2005

Den 29/5 2005 døde Lau Laursen Storgaard pludseligt af et hjertetilfælde derhjemme, helt uventet og uforståeligt for os, der kendte ham. Lau var som sædvanlig optaget af en række aktiviteter, fag ligt såvel som personligt, og skulle netop have været til USA for at præsentere et paper ved en videnskabelig kongres i Kettil Bruun Society.  Hans død er et stort tab, både for dansk rusmiddelforskning og for os, der havde det privilegium at kende ham personligt og arbejde sammen med ham.

Lau Laursen blev uddannet historiker i 1989 fra Aarhus Universitet. I tiden derefter var han en kort overgang ansat som undervisningsassistent på jurastudiet ved Aarhus Universitet i faget "Ret og Samfund", indtil han i juli 1990 blev ansat på det, der dengang hed CANFAU (Center for Alkohol og Narkotika Forskning ved Aarhus Universitet). Med denne ansættelse blev Lau en del af den gruppe  som i 1993 etablerede Center for Rusmiddelforskning (CRF) og var derved én af pionererne i udviklingen og forankringen af samfundsvidenskabelig  rusmiddelforskning i Danmark

Hans hovedforskningsområde var narkotikakontrolpolitik, primært politiindsats og studier af dansk og nordisk narkotikapolitik med hovedvægt på den offentlige narkotikade bat. Han beskæftigede sig i perioder tillige med alkoholforskning og gennemførte sammen med kollegaer flere landsdækkende surveys af voksne danskeres alkoholforbrug og holdninger til alkoholpolitik.

På narkotikaforskningsområdet tilegnede Lau Laursen Storgaard sig i 1999 ph.d. graden i jura med  en afhandling om dansk narkotikakontrolpolitiks historiske udvikling og baggrund med udgangspunkt i retssociologi og medieteori. Hans beskæftigelse med nordisk narkotikapolitik har derudover centreret sig omkring sammenlignende studier af Sveriges, Norges og Danmarks politik og svensk og norsk påvirkning af dansk narkotikapolitik. Fra efteråret 1999 og frem til september 2001 var Lau Laursen Storgaard ansvarlig for den kontrolpolitiske forskning på Center for Rusmiddelforskning og var her ansvarlig for gennemførelse af en undersøgelse af politiets indsats på gadeplan og i stofmiljøerne.

Ved siden af sit job som forsker var Lau store interesse landbruget. Fra september 2001 valgte han at udleve en gammel drøm om at blive fuldtids landmand. Lau slap dog aldrig helt forskningen, og i juni 2004 vendte han til centrets glæde tilbage til sin stilling som lektor på CRF. Han startede her med fuld energi og var ved sin død i gang med adskillige projekter og havde fået reetableret sine nationale og internationale kontakter.

Lau havde en stor produktion af bøger og videnskabelige artikler bag sig inden for såvel stof- som alkoholforskningen, dels som eneforfatter, dels som medforfatter med en bred kreds af kolleger. Af titler. der viser han brede interessefelt. kan nævnes Drug policies in the Nordic countries in a comparative perspective;  Treatment as an alternative to imprisonment in Denmark; Punishment and attitudes to the level of punishment in the Nordic countries; Drug use and public attitudes in the Nordic countries; The legal framework and the drug control system; Harm reduction strategy and the drug problem: definitions and applications in Denmark og Trends in cannabis use and changes in cannabis policy in Denmark.

Ikke mindst på det nordiske plan var Lau aktiv i det videnskabelige og organisatoriske samarbejde, ligesom han havde en bred international kontaktflade i øvrigt.

Lau var en meget social og myreflittig kollega, der altid tog sin store del af slæbet på både det videnskabelige og praktiske plan. Utroligt hvad han overkom, også i betragtning af hans mange gøremål på det familiemæssige plan og i forhold til venner og naboer i det miljø, hvor han havde sine rødder. Han forenede i særlig grad sit faglige og personlige liv til en harmonisk helhed. Vi, hans venner og kolleger på CRF, vil savne hans nærvær og inspiration.

Mads Uffe Pedersen