Aarhus Universitets segl

Note til nekrologfortegnelsen

Fortegnelsen udgør en oversigt vedrørende universitetets officielle nekrologer over medarbejdere m.fl. ved Aarhus Universitet.

Nekrologer bragt i Aarhus Universitets årsberetninger 1929-1992 må man indtil videre som udgangspunkt opsøge i de trykte årsberetninger - dog er der i et antal tilfælde tale om, at der på navnet allerede er linket til en fotografisk gengivelse af den oprindelige nekrolog, og flere vil blive tilgængelige på denne måde.

Hvad angår perioden 1993-2006 er der - med enkelte undtagelser - tale om, at man via links i fortegnelsen kan komme til nekrologerne på internetudgaverne af årsberetningerne. (Særlige forhold - som forhåbentlig vil kunne ændres inden alt for længe - gælder dog for nekrologer fra år 2000, idet der ikke her er mulighed for linkning til enkeltnekrologer i årsberetningen, da sådanne ikke findes, men derimod til en samlet nekrologside, hvor nekrologerne i årsberetningen er anbragt efter hinanden. Også for de i alt fem 2002-nekrologer gælder særlige forhold, idet der slet ikke kan linkes til dem, da de ikke eksisterer i internetudgaven af det pågældende års beretning).

Officielle nekrologer over ansatte ved de tidligere selvstændige institutioner, som i 2007 blev en del af Aarhus Universitet, må opsøges i disses annaler.

Efter at Aarhus Universitets ledelse i 2008 har truffet beslutning om, at Aarhus Universitets årsberetning ikke længere skal udkomme - hverken som trykt publikation eller i internetudgave på universitetets hjemmeside - har Universitetshistorisk Udvalg (fra 2012 AU Universitetshistorie) påtaget sig opgaven at publicere nekrologer/mindeord via nekrologfortegnelsen.

Der vil som tidligere udelukkende være tale om nekrologer, der har status som universitetets officielle.

Nekrologer kan sendes til pl@adm.au.dk.