Aarhus Universitets segl

Nekrolog: Ivan Madirazza (1925-2009)

Ivan Madirazza (5.5.1925-3.11.2009)

Ivan Madirazza er død. Han var født i Kroatien, studerede i Rom og Madrid og senere i Ohio, hvor han blev færdiguddannet som geolog. Her blev han gift med Jane, som var dansker og uddannet som fysioterapeut.

Under et ferieophold hos sin kones familie besøgte Ivan Madirazza det dengang nyoprettede Geologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Det besøg førte til ansættelse som den første videnskabelige medarbejder, amanuensis, under professor Asger Berthelsens ledelse af instituttet.

Nogle år senere indtrådte han i et lektorat, som han bestred i 30 år indtil sin pensionering i 1992.

Ivan Madirazzas forskningsmæssige hovedinteresse var rettet imod studiet af undergrundens salthorste.

I de første år koncentrerede han sig især om salthorsten ved Mønsted. Han gennemførte her den indtil dato mest detaljerede opmåling af strukturer i Mønsted Kalkgruber.

Senere kom studier af en række andre af de nord- og midtjyske salthorste.

I de fleste tilfælde var studierne baseret på analyser af geofysiske data fra olieindustrien.

Da der sidst i 1970' erne blev foretaget undersøgelser af salthorste med henblik på oplagring af radioaktivt affald fra eventuelt kommende kernekraftværker, var det helt naturligt, at Ivan Madirazza blev inddraget som sagkyndig rådgiver. Ivan Madirazza tænkte og arbejdede ukonventionelt som geolog. Det førte ham ind på nye tolkninger af landskabernes opståen, både som de findes lokalt oven på salthorstene og mere generelt ud over landet. Hans tanke var, at væsentlige træk i landskaberne er overfladiske udtryk for aktive bruddannelser i undergrunden.

Også i sit otium havde han glæde af at arbejde med disse tanker.

Blandt Ivan Madirazzas øvrige talenter skal hans veludviklede evne som karikaturtegner nævnes. Talrige er de kolleger, som han med skarp iagttagelsesevne har karikeret. Nogle af karikaturerne, som i mange år har hængt på instituttets vægge, vil uden tvivl ende som muntre blade i Geologisk Instituts arkiv.

Holger Lykke-Andersen