Aarhus Universitets segl

NEKROLOG: Jørgen Jensen (1931-2009)

Jørgen Jensen (6.6.1931-18.6.2009)

Fhv. afdelingsleder, lektor Jørgen Jensen, Egå, 78.

Han var fra Thy, og efter studentereksamen tog han medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet. Han gennemgik derefter en grundig klinisk uddannelse ved Hobro Sygehus og Randers Centralsygehus, bl.a. ved børneafdelingen. Selv om han opnåede fuld lægelig autorisation, valgte han at supplere denne med en teoretisk overbygning ved efterfølgende ansættelse ved Fysiologisk Institut på Aarhus Universitet.

I 1971 blev Jørgen Jensen dr. med. på en afhandling om atherogenese, nemlig om optagelsesmekanismen for cholesterol i aortavæv. Han fik her lejlighed til at udfolde sin eminente evne til at mestre stringente matematiske modelbetragtninger på komplicerede biologiske fænomener.  Hans tolkning af ætiologien bag åreforkalkning har fået en blivende plads i den medicinske historie. Samtidigt blev han en skattet underviser med sin klare og stringente anvendelse af matematiske og fysiske begreber i fysiologiundervisningen.

Med udnævnelsen som afdelingsleder valgte Jørgen Jensen at fortsætte universitetskarrieren ved Fysiologisk Institut med studier af Na,K-ATPasen, som instituttets leder og senere nobelpristager J. C. Skou som den første havde beskrevet. I en række artikler beskrev Jørgen Jensen og en kollega interaktionen mellem enzymet og energidonoren ATP på samme stringente måde som udviklet med disputatsarbejdet, bl.a. med to artikler i det ansete naturvidenskabelige tidsskrift Nature. Jørgen Jensen fik med sine klare modelbetragtninger også stor betydning for den videnskabelige skoling af en række yngre kollegaer.

Blandt Jørgen Jensens øvrige interesser var glæden ved klassisk musik og aktiv deltagelse i korsang. Jørgen Jensen måtte allerede som 62-årig lade sig pensionere som følge af sygdom. Hans pensionisttilværelse blev desværre formørket af fremadskridende sygdom, men som følge af kærlig omsorg og pleje af hustruen Gerda, som han nåede at fejre guldbryllup med, havde han dog den lykke at kunne forblive i eget hjem til det sidste. Udover hustruen Gerda efterlader Jørgen Jensen sig to døtre og en søn, fire børnebørn og to oldebørn.

Otto Hansen