Aarhus Universitets segl

NEKROLOG: Karl Georg Schmidt (1927-2009)

Foto 1992 v/ Søren H. Jørgensen. Paragrafs fotoarkiv.

Karl Georg Schmidt (19.12.1927-25.7.2009)

Tidligere leder af Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet, cand. jur. Karl Georg Schmidt er død 81 år gammel. Helt i Karl Georgs ånd er annoncen herom i denne avis [note] indrykket efter bisættelsen.

Han brød sig ikke meget om festivitas og da slet ikke vedrørende sig selv. Det værste var tanken om den kommende festivitas, for efterfølgende kunne det jo have været både udbytterigt og morsomt. Således værdsatte han den hæder, som han blev givet, da Juridisk Institut holdt en velbesøgt afskedsreception for ham, da han fratrådte efter 29 års tro tjeneste som den, der havde opbygget Juridisk Bibliotek på Aarhus Universitet til landets bedste og mest veludstyrede juridiske bibliotek.

"Hvis der er et sted, de har gemt det, så er det på Juridisk Bibliotek i Århus" er hørt ikke så få gange. Det frydede altid Karl Georg når han kunne hjælpe folk med det, som man havde smidt væk andre steder. Hjælpsom var han ud over alle grænser.

Menneskeligt havde han en humor, som langt de fleste kunne acceptere. Nogle blev stødt på manchetten, men det kan ikke undgås, når man skal betjene hundredvis af studerende, og døren til ens kontor kan gå flere hundrede gange om dagen. Når en studerende spurgte: "I har vel ikke tilfældigvis den bog" var svaret altid et kort nej efterfulgt af tavshed, hvorefter nej'et blev fortsat med "det har vi ikke tilfældigvis" - underforstået at det var vejovervejet og ikke tilfældighedernes spil, når en bog blev besluttet anskaffet.

Nogle gange var en bog dog ikke købt, og den studerende kunne derfor selvsikkert oplyse, at den var til salg nede i den lokale bogformidling. Også til den slags argumenter var der et svar "ja, vi får deres sidste, for de ville ikke få solgt alle deres, hvis vi fik den første". Det troede nogen på.

For Karl Georg var det vigtigt, at de studerende på jura ikke blev behandlet som HF- eller seminariestuderende, der fik serveret bøgerne på specielle semesterhylder, hvor de kunne finde de bøger, som de skulle bruge, hvis de kunne huske, hvilket semester de var på. De skulle som universitetsstuderende lære, hvordan man fandt bøgerne blandt mange andre, for ellers lærte de det aldrig - før de kom ud i det virkelige liv, hvor semesterhylder ikke findes.

Umiddelbart efter sin pensionering i 1995 var Karl Georg ofte på besøg hos os. Han var nemlig ved sin fratræden udnævnt til livsvarigt æresmedlem af kaffeklubben på Institut for Privatret. Den ære fik kun han, selv om også andre medlemmer af kaffeklubben gik på pension. Og så var hans forklaring på, hvorfor han kom på besøg: "Det er jeg nødt til, jeg skal jo have noget gratis kaffe". Men besøgene blev færre, han havde så mange gøremål, at han indrømmede "jeg kan ikke forstå, at jeg nogen sinde har haft tid til at gå på arbejde".

Ligesom da Sherlock Holmes trak sig tilbage for at hellige sig noget helt andet, nemlig biavl i Sussex, opgav Karl Georg også interessen for jura og helligede sig mange andre gøremål især centreret om huset og haven, hvor mange løsninger og indretninger bærer præg af hans store, kreative opfindsomhed. Børnebørnene blev et kapitel for sig selv. Ligesom Sherlock Holmes også hyppigt får post med anmodning om bistand til løsning af et problem, modtager Juridisk Bibliotek også stadig post adresseret til Karl Georg Schmidt. Ligesom Sherlock Holmes er udødelig, vil Karl Georg også være det. Karl Georg er dog fra virkelighedens verden i modsætning til Sherlock Holmes, der kun er fiktiv.

   

Per Teglborg

Forskningsbibliotekar, Juridisk Bibliotek