Aarhus Universitets segl

NEKROLOG: Steinar Kvale (1938-2008)

Steinar Kvale (1938-2008)

 

Professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Steinar Kvale, er død d. 12. marts, 70 år gammel.

 

Steinar Kvale var en nordisk forankret universitetspsykolog med internationalt udsyn. Han blev født i Norge og blev uddannet fra Universitetet i Oslo. I 1974 fik han ansættelse som lektor i psykologi ved Aarhus Universitet og i 1982 som professor samme sted. Han havde et hav af redaktionelle hverv ved internationale tidsskrifter og var i flere omgange gæsteprofessor ved udenlandske universiteter. Desuden var han æresdoktor ved Göteborg Universitet.

 

Både fagligt og personligt har Steinar Kvale sat sig varige spor. Som fagperson var han hovedkraften bag skabelsen af forskningsmiljøer for kvalitativ metodeudvikling og pædagogisk psykologi. Han grundlagde Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Aarhus Universitet i 1988 og blandt mange kendte udgivelser er bogen 'InterViews’, en international bestseller oversat til flere sprog. Desuden var han med til at skabe en forskningsinteresse for traditionelle læringsformer som mesterlæren, og han var en af de første psykologer på internationalt plan, der tematiserede den postmoderne tænknings betydning for psykologien. Som forsker forsvarede Steinar Kvale betydningen af konkret menneskelig erfaring, og han nærede en mistro over for abstrakte systemer og teorier.

 

Personligt var Steinar Kvale et særdeles givende menneske og en mester i ordets egentlige forstand. Han hjalp og inspirerede talrige studerende og yngre kolleger, og han var yderst generøs med hensyn til at videregive sine gode idéer og ofte overraskende perspektiver til andre. Han var i stand til at se et problem fra mange sider, og han havde den sjældne evne at kunne stille kritiske spørgsmål på en både venlig og hjælpsom måde, hvilket utallige unge forskere har haft glæde af på de mange forskerkurser, han arrangerede i løbet af sin karriere. Når han underviste, gjorde han altid opmærksom på, hvad han selv lærte af kursister og studerende, og han havde en enestående interesse for andre mennesker og en lyst til at lære nyt.

 

Gennem et længerevarende sygdomsforløb bevarede Steinar Kvale sit humør og sin store arbejdsglæde, og han fortsatte med faglige diskussioner med kolleger til få dage før sin død. Steinar Kvale efterlader sig sin hustru, lektor Tone Saugstad, og to børn, Niels Kristian og Lars Mathias.

 

    

 

Svend Brinkmann

 

Psykologisk Institut

 

Nekrologen i pdf-udgave