Aarhus Universitets segl

Nekrolog: Wolfgang Koch (1947-2009)

Wolfgang Koch (3.10.1947-23.8.2009).

Professor på Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Wolfgang Koch er gået bort søndag den 23. august efter længere tids sygdom. Han blev 61 år gammel.

Med Wolfgang Kochs død siger Handelshøjskolen farvel til en særdeles vellidt leder og kollega samt en internationalt anerkendt forsker inden for lingvistiske og pragmatiske aspekter af erhvervskommunikation.

I de senere år arbejdede han desuden med formelle modeller for ords betydning i sætninger og var blandt andet midt i et bogprojekt.

Wolfgang Koch blev ansat på Handelshøjskolen som professor i tysk erhvervssprog i 1996 og blev allerede i 1999 valgt til dekan for det, der dengang hed Det Erhvervssproglige Fakultet. I løbet af de seks år han bestred dekanposten, skete der en markant fornyelse af fakultetet.

Fra alene at udbyde erhvervssproglige uddannelser blev der i disse år oprettet uddannelser i virksomhedskommunikation og europæiske studier - uddannelser som også i dag tiltrækker et meget stort antal studerende. Samtidig steg aktivitetsniveauet på efter-og videreuddannelsesområdet betragteligt med blandt andet nye masteruddannelser.

Med etablering af fakultetets egen HR-funktion og erhvervskontakt blev der sat fokus på at styrke både medarbejdernes og de studerendes vilkår.

Wolfgang Kochs sidste store projekt var en radikal omlægning af fakultetets organisationsstruktur fra fire velafgrænsede institutter til syv faggrupper og seks forskningscentre - en struktur der understøttede og styrkede den projektorienterede organisation, som fakultetet havde udviklet sig til. Wolfgang Kochs lederskab var således præget af fornyelse og et skarpt fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Det var derfor en ambivalent dag i 2005, da han trak sig tilbage fra dekanposten for på ny at hellige sig forskningen som professor på det, der nu var kommet til at hedde Institut for Sprog og Erhvervskommunikation.

Han blev savnet som leder, men samtidig budt glædeligt velkommen tilbage som kollega.

Wolfgang Koch var kendt for sit sociale væsen og høje grad af medmenneskelighed.

Han var også kendt for sit store engagement, der, suppleret med hans dejlige humor, gjorde ham til en yderst vellidt kollega. Han vil især blive husket for sin omsorg over for de yngre forskere, som han fungerede som mentor og rollemodel for.

Wolfgang Koch efterlader sig sin kone Eva, to sønner og to børnebørn.

    

Dekan Børge Obel, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Institutleder Helle Vrønning Dam, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet