Aarhus Universitets segl

Rektorer - oversigt

Rektorer ved Aarhus Universitet

01. (formand for Lærerforsamlingen) professor i filosofi, dr.phil. Kort K. Kortsen 1929-31

02. (formand for Lærerforsamlingen) docent i germansk filologi (professor 1934), dr.phil. Christen Møller 1931-33

03. (formand for Lærerforsamlingen) docent i nordiske sprog (professor 1934), Peter Skautrup 1932-34

04. (formand for Lærerforsamlingen) professor i nordisk filologi, dr.phil. Ernst Frandsen 1934-35

04.a professor i nordisk filologi, dr.phil. Ernst Frandsen 1935-36

05. professor i fysik, dr.phil. E. Buch Andersen 1936-37

06. professor i romansk filologi, dr.phil. Andreas Blinkenberg 1937-40

07. professor i kemi, dr.phil. Hakon Lund 1940-41

08. professor i retsvidenskab, dr.jur. Carl Rasting 1941-43

09. professor i ny testamente, dr.theol. Johannes Munck 1943-45

10. professor i slavisk filologi, dr.phil. Ad. Stender-Petersen 1945-47

11. professor i intern medicin, dr.med. Cai Holten 1947-49

12. professor i klassisk filologi, dr.phil. Franz Blatt 1949-51

13. professor i retsvidenskab, dr.jur. Knud Illum 1951-53

14. professor i nordisk filologi, dr.h.c. Peter Skautrup 1953-55

15. professor i patologisk anatomi, dr.med. Willy Munck 1955-59

16. professor i germansk filologi, dr.phil. Heinrich Bach 1959-63

17. professor i semitisk filologi, dr.phil. Erling Hammershaimb 1963-67

18. professor i musikvidenskab, dr.phil. Søren Sørensen 1967-71

19. professor i matematik, cand.mag. Svend Bundgaard 1971-76

20. professor i statskundskab, dr.phil. Erik Rasmussen 1976-77

21. professor i fysik, mag.scient og cand.mag. Carl. F. Wandel 1977-83

22. lektor i kirkehistorie (professor fra 2002), dr.phil. Henning Lehmann 1983-2002

23. lektor i statskundskab, cand.mag. Niels Chr. Sidenius 2002-05

24. mag.scient. i biologi Lauritz B. Holm-Nielsen 2005-13

25. professor i fysik, lic.scient. Brian Bech Nielsen 2013-