Aarhus Universitets segl

Universitetsdirektører - oversigt

Universitetsdirektører ved Aarhus Universitet

Den første universitetsdirektør blev ansat efter universitetsreformen i 1970. Indtil da havde universitetet ikke nogen direktør, men den, der kommer nærmest, er Poul Jørgensen (1904-1966). Han - der havde studeret sprog og litteratur ved Københavns Universitet uden at tage eksamen - blev ansat 1936 som institutionens første heldagskontorist (sekretær). Han avancerede efterhånden gennem graderne til fuldmægtig, kontorchef og universitetssekretær, og han var altså i hele perioden universitetskontorets leder (også efter at man var begyndt at ansætte akademiske sekretærer - den første i 1947 (Kjeld Pihl)).

I de fire år mellem Paul Jørgensens død og den første universitetsdirektørs ansættelse oplistes (i læseplanen, der indeholdt den tids informationsnøgle) blot kontorchefer i alfabetisk navnerækkefølge - ingen leder i spidsen for "universitetskontoret".

  • 1970-1978 cand.polit. Jens Sørensen
  • 1978-1979 cand.jur. Mogens Mau Pedersen (fungerende)
  • 1979-2007 cand.jur. Stig Møller
  • 2007-2008 cand.scient.pol. Niels Højberg
  • 2008-2009 cand.oecon. Søren E. Frandsen (fungerende)
  • 2009-2014 cand.polit. Jørgen Jørgensen
  • 2014-2015 rektor, professor, lic.scient. Brian Bech Nielsen (fungerende)
  • 2015-2015 cand.scient.pol. Jane Kraglund
  • 2015-2015 rektor, professor, lic.scient. Brian Bech Nielsen (fungerende)
  • 2016-         MSc, ph.d. Arnold Boon