Aarhus Universitets segl

Århus som uddannelsesby

Rektors leder i Campus nr. 2, 2004

Århus Kommune har valgt at profilere Århus som uddannelsesby.

Ideen fortjener al mulig ros. Den viser sig blandt andet ved, at Århus Kommune støtter Studenterhus Århus og på andre måder arbejder for at gøre det mere attraktivt at være studerende i Århus. Boliggarantien for tilrejsende studerende og arbejdet med at opføre et internationalt kollegium er to andre konkrete udslag af denne politik.

For uddannelsesinstitutionerne er kommunens indsats meget relevant. Den bidrager nemlig på områder, hvor institutionerne hverken enkeltvis eller samlet har de muligheder, som Århus Kommune har. Ydermere har kommunens aktiviteter i nogle tilfælde medvirket til, at institutionerne lettere kom til at tale med hinanden og gøre det, som er deres ansvar – at orientere om og promovere uddannelserne og institutionerne.

Institutionerne og kommunen har uden tvivl en fælles interesse i, at Århus er kendt som en attraktiv uddannelsesby. Det tiltrækker studerende, som skaber aktivitet og liv i byen. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan den fælles interesse varetages, for de to parter er forskellige og kan noget forskelligt.

Som udgangspunkt kan kommunen være med til at skabe nogle frugtbare rammer for de studerendes liv i byen, og på et overordnet plan kan kommunen gøre uddannelserne synlige. Både i byen og udenfor. Eksempelvis via sin hjemmeside. Derudover kan kommunen have særlige synspunkter som bruger eller aftager af kandidater. Og kommunen kan ikke mindst spille en stor rolle ved at være med til at skabe praktikpladser for de studerende.

Men kommunen kan naturligvis ikke have ansvaret for uddannelsernes egen profilering. Den må vi selv tage på os, og det gør vi også. Institutionerne kan uden tvivl bedst profilere Århus som uddannelsesby ved at være fremragende og ved at være synlige. Ligesom Århus Kommune i almindelighed bedst støtter uddannelserne ved at være en attraktiv by for studerende, ikke ved at udtænke nye former for synlighed.

Nu er hverken Århus Kommune, Aarhus Universitet eller de øvrige uddannelsesinstitutioner i Århus ene på markedet for uddannelser. Andre områder og institutioner fører sig mere aggressivt frem, end vi har for vane. I det lange løb kan glittet papir og reklamespots ikke erstatte uddannelsers, institutioners og byers kvalitet; men heller ikke uddannelses?imperier? varer af sig selv evigt. Vi kan ikke bare se til.

Aarhus Universitet skal dyrke sin egen markedsføring. Ikke desto mindre er det positivt, at uddannelsesinstitutionerne i Århus er blevet enige om at gøre det til en fælles sag at profilere uddannelserne. Det fjerner ikke den enkelte institutions særpræg; det gør det lettere for de fremtidige studerende at orientere sig; og det gør det lettere for Århus Kommune at markedsføre sig som uddannelsesby.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet