Aarhus Universitets segl

Studenterhus Århus

Rektors leder i Campus nr. 3, 2004

Så er Studenterhus Århus i gang for alvor. Hidtil har foreningen især formidlet en række fordelagtige kulturtilbud til medlemmerne, men nu er der kommet mursten til. Den 1. august blev det muligt at komme ind i den gamle toldbygning på havnen i Århus, og fra midten af september er der kommet mere og mere liv i de lokaler, som foreningen Studenterhus Århus skal bruge. Ikke mindst videnfestivalen fra den 25. september til den 2. oktober var med til at give foreningen en god start. Men netop kun en begyndelse.

Der arbejdes fortsat på at renovere og indrette nogle af lokalerne, og en fredet bygning er ikke helt let at gå til. Kulturarvstyrelsen skal sige god for meget, og det tager tid. Det gør de nødvendige ombygninger også. Derfor har International Student Centre endnu ikke kunne flytte fra Trøjborg til Studenterhus Århus . Og derfor vil der gå et stykke tid, inden cafeen er klar til at rumme de kulturelle aktiviteter, der skal være en del af profilen for Studenterhus Århus .

Der arbejdes også på at skaffe flere sponsorer, der kan være med til at gøre det økonomiske grundlag så robust som muligt over for de aktivitetssvingninger, der med sikkerhed vil være i et sådan hus.

Det overordnede formål med Studenterhus Århus er at forbinde studerende, erhvervsliv og andre borgere i byen. Derfor kan samarbejdet med især organisationen erhverv århus kun bedømmes som meget positivt, og den fælles adresse giver nye muligheder for gensidig kontakt og forståelse mellem studerende og virksomheder.

Et andet overordnet formål med Studenterhus Århus er at afholde og udvikle aktiviteter, der ikke uden videre foregår på den enkelte uddannelsesinstitution. Der skal med andre ord lægges til det, vi kender, ikke mindst ved at bringe studerende fra forskellige institutioner sammen. I andre sammenhænge, blandt andet i Center for Entrepreneurship, har der været en meget positiv effekt af at bringe vidt forskellige studerende sammen om et fælles projekt, og det vil også ske i Studenterhus Århus .

Rammerne er ved at være på plads, nu er det op til de studerende at skabe et indhold, der kan bære husets ide igennem til succes. Vel har Studenterhus Århus både ansatte og bestyrelse; men huset skal ikke bare være en "kulturbutik", hvor man passivt køber oplevelser. Flest muligt studerende skal være medlemmer af foreningen, men det afgørende er fremkomsten og gennemførelsen af ideer og aktiviteter, som kun de studerende i stort tal kan tage ansvaret for.

Jeg håber derfor, at rigtig mange af universitetets studerende vil møde op "på kajen" som udviklere, aktivister og brugere. Der bliver brug for alle.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet