Aarhus Universitets segl

Entrepreneurship

Rektors leder i Campus nr. 4, 2004

Entrepreneurship, intrapreneurship - eller på gammelt dansk iværksætteri - er blevet et af tidens store ord. Både videnskabsministeren, erhvervsministeren og statsministeren taler om det, og det samme gør politikere i kommuner og amter. Betyder det noget for Aarhus Universitet? Det gør det - spørgsmålet er snarere, hvad det betyder, og hvordan det betyder noget. Universitetet var i efteråret 2002 med til at danne Center for Entrepreneurship, sammen med Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen samt Århus Amt og Århus Kommune. Senere er Journalisthøjskolen kommet med. Centeret har udbudt en lang række kurser, arrangeret konkurrencer og events, besøgt medlemsinstitutionerne osv. Det har her vist sig, at der blandt Aarhus Universitets studerende er meget stor interesse for de kvalifikationer og de nye muligheder, som centeret gav adgang til. Overraskende og meget glædeligt.

Kurserne har hidtil overvejende givet nogle værktøjer, som den studerende kan bruge ved siden af sit studium og i nogle tilfælde også i forbindelse med studiet. Men kurserne har grundlæggende ikke haft en sådan karakter, at de kunne integreres i de ordinære uddannelser. Det må imidlertid ske, hvis universitetet - og ikke mindst de studerende - skal have en videregående nytte af deres viden om og kompetencer på området iværksætteri.Bestyrelsen for Center for Entrepreneurship har som opfølgning på en evaluering af aktiviteterne besluttet, at der i de kommende måneder skal fokuseres på at indlejre og institutionalisere aktiviteterne hos de fem medlemmer. Det skal med andre ord forsøges at udvikle kurser med et sådant niveau og indhold, at de kan bruges i studiernes frie del. Forhåbentlig er tilstrækkeligt mange institutter og studienævn parat til at tage den udfordring op. Det er i den sammenhæng realistisk at forvente, at forslaget til udviklingskontrakt kommer til at pege på iværksætteri som et fokusområde.

Center for Entrepreneurship blev den 1. oktober en del af Aarhus Universitet gennem en såkaldt virksomhedsovertagelse. For centeret betyder dette først og fremmest, at det skulle blive lettere at deltage i universitetssamarbejde nationalt og internationalt. Men for at det kan realiseres, må centerets aktivitet udvikle sig som netop nævnt. For Aarhus Universitet betyder virksomhedsovertagelsen, at vi tydeligere end hidtil signalerer, at indsatsen på området tages alvorligt. Ikke for at erstatte studier, men for at give de studerende flere muligheder undervejs i og efter deres studium. Organisatorisk er Center for Entrepreneurship koblet til Erhvervskontakten, men befinder sig fortsat på adressen Finlandsgade 25. Besøg det her eller på www.cfe-aarhus.dk.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet