Aarhus Universitets segl

U-days – i Århus

Rektors leder i Campus nr. 8, 2004

Åbent hus ved mange godt, hvad er: Åbne døre og arrangementer for årets kommende studenter og forhåbentlig kommende studerende på Aarhus Universitet. "U-days" er sådan set det samme og alligevel noget helt andet. Tre dage i marts vil de sætte sit præg på universitetet, og det begynder vi at varme op til nu. Ideen bag U-days er enkel. De kommende studerende ved de videregående uddannelser bør have de bedste muligheder for at træffe kvalificerede valg af studium. Det gør de blandt andet ved at se, høre og på anden måde opleve, hvad der foregår på en uddannelse; ved at følge en time, ved at fornemme atmosfæren i kantinen eller ved at snakke med ældre studerende.

Somme tider er det både fornuftigt og nødvendigt at besøge flere uddannelser for at kunne vælge bedst muligt. Og de mulige uddannelser kan ligge på flere uddannelsesinstitutioner. Kommer man fra Skjern, Aalborg eller Assens, er det hensigtsmæssigt at kunne opsøge flere uddannelser i løbet af en dag. Det gør koordinering mellem institutionerne nødvendig. Derfor er 24 uddannelsesinstitutioner i Århus gået sammen om at lægge deres egen information på mindst to af dagene 3. til 5. marts 2005. Initiativet markedsføres bredt både i og uden for Århus. På den måde kommer alle institutioner både mere og tydeligere ud, end hvis de valgte at yde informationen alene. Samtidig bruges det nye sTUDENTERHUS åRHUS som ramme om nogle arrangementer, som uddannelserne er fælles om, og som giver de kommende studerende yderligere mulighed for at være nysgerrig, sammenligne og vælge. Der er her lavet et flot program, som må kunne tiltrække mange. Samarbejdet mellem institutionerne er enestående og skal, hvis det bliver en succes, fortsættes og udvikles. Alle uddannelser kan markedsføre sig på sin egen måde “på egen jord”. Det skal Aarhus Universitet også gøre – redeligt, men med understregning af, at vi har både uddannelser, faciliteter og miljøer af høj klasse.

Nogle vil sikkert spørge, hvorfor universitetet skal bruge tid og penge på at gå sammen med også helt andre institutioner. Vi kan jo gøre sådan noget selv. Vi skal blandt andet gøre det, fordi universitetet har en interesse i at skabe et så levende studiemiljø som muligt i Århus. Det er med til at gøre byen og området mere tiltrækkende for unge med initiativ, evner og ideer, og det er med til at øge forståelsen i byen for uddannelsernes vilkår. Vi skal også gøre det, fordi den store uddannelsesinstitution ikke kan være sig selv nok, men på nogle områder må gå foran til gavn for helheden.


Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet