Aarhus Universitets segl

Fra papir til handling

Rektors leder i Campus nr. 10, 2005

I amerikanske hjem med små børn kan man i et særligt “funktionsrum” støde på følgende sentens: “No job is finished until the paperwork is done”. Så sandt som det er sagt – og vi kender det også på universitetet. De mange gode ideer kommer oftest kun videre, hvis de bliver gennemarbejdet og diskuteret for derefter at ende som en artikel eller som et skriftligt oplæg til beslutning. Hvad så efter en beslutning? Som vi alle ved, er papir taknemmeligt. Beslutninger kan fremstå formfuldendt, ligefrem elegant på et stykke papir. Men bliver det alene ved det, er det i bedste fald en beskrivelse af en del af virkeligheden eller et udtryk for nogle menneskers opfattelse af virkeligheden. Formålet med beslutninger er imidlertid som regel at gøre noget, at forandre virkeligheden. Beslutninger er derfor kun værd at bruge tid på, hvis de kan flytte noget – i den materielle virkelighed eller i opfattelsen heraf.

På Aarhus Universitet træffes der rigtigt mange beslutninger i disse år. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi mange på alle områder og niveauer har bidraget konstruktivt til beslutningerne. Udviklingskontrakten er et fint eksempel på en konstruktiv proces og beslutning. “Fra tanke til papir” har vi tilsyneladende ikke store problemer; men er vi lige så gode til det efterfølgende – “Fra papir til handling”? Det spørgsmål er svært at besvare entydigt; min vurdering er imidlertid, at vi ikke er gode nok! De kommende år vil det være nødvendigt for universitetet at blive bedre til at udføre beslutninger. I mange tilfælde vil det ske gennem koordinerede handlinger, i andre tilfælde vil der være betydelige fælles træk i handlingerne. Dét skal afgøres konkret, og ofte vil resultatet være både en ændring af den materielle virkelighed og af vores opfattelse af den. Det enkle eksempel kan her være CMS som værktøj til at gøre universitetets hjemmesider mere brugervenlige og sammenhængende. Det langt mere omfattende eksempel kan være udviklingskontrakten, som i 2010 vil have sat sine spor på universitetet.

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvordan det at udføre beslutninger mere effektivt og sammenhængende gribes an. Beslutninger, der træffes rent administrativt (eller i vid udstrækning opleves sådan), er ikke forbundet med den største legitimitet; og modstræbende udførelse er ikke den bedste basis for gode resultater. Et sindrigt system med hierarkisk opbyggede resultatkontrakter er næppe heller den bedste indgang til at skabe gensidig forståelse, respekt og sammenhæng. Sammenhæng og gensidig accept mellem universitetets forskellige niveauer og enheder er afgørende for effektivitet og gennemskuelighed. Den systematiske og strukturerede udveksling af informationer, ideer, løsninger og holdninger er politisk og administrativt vital for universitetets fortsatte udvikling. Dagens universitet kan ikke bero på bottom-up, men heller ikke på top-down alene. Når det gælder om at udføre beslutninger, må universitetsniveauet imidlertid stå tydeligere end tidligere.


Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet