Aarhus Universitets segl

Selvangivelse?

Rektors leder i Campus nr. 12, 2005

Danmarks Forskningspolitiske Råd har bedt universiteterne om at udpege og kort beskrive såkaldte “kernefelter i dansk forskning”. Initiativet har fået mange ord med på vejen – blandt andet, at man ikke kunne se, hvad formålet med manøvren var, og at der allerede var for mange af den slags “selvangivelser”. Og det er jo ikke helt forkert. Det er også rigtigt, at skemaet, hvori kernefelterne skal beskrives, langtfra passer alle områder lige godt. Når universitetet nu går ind og definerer disse kernefelter, skal det derfor ses i et andet perspektiv. Hyppigere og hyppigere spørger udenlandske universiteter og samarbejdsformidlende ambassadører om, hvilke styrkeområder vi har. Her hjælper det hverken at svare i bredden, forlade sig på den seneste udgave af Aarhus Universitet i ord og billeder (hvor god denne end er) eller tage udgangspunkt i eget fagligt grundlag (hvad enten dette er statskundskab eller biologi).

Det er med andre ord nødvendigt at kunne pege på særligt gode områder – inden der tales om betydningen af den faglige bredde og af sammenhængen mellem forskning og uddannelse. Hvorfor det tidligere har været svært at udpege særligt gode områder, skal jeg ikke fordybe mig i. Men alle ansatte ved, at de findes – både på instituttet, fakultetet og på universitetet. Og hvorfor skal vi ikke stå ved, at det er sådan, både i vores daglige omgang på universitetet og i vores kommunikation med omverdenen? Udviklingskontraktens omtale af seks fokusområder er én måde at tage fat om dette på. Grundforskningsfondens finansiering af et stort antal centre ved universitetet er en anden form for synlighed af høj faglig kvalitet, og der findes andre udtryk for en sådan kvalitet. På et givet tidspunkt og for en kortere eller længere periode er der forskel på den intensitet, dygtighed og held, der kendetegner den enkelte forskers og forskergruppes arbejde og resultater. Og det skal vi selvfølgelig ikke bare stå ved, men også være stolte af – på hele universitetet.

Profilering er imidlertid ikke identisk med profil. Aarhus Universitets profil tegnes ikke kun af udviklingskontraktens fokusområder, men også af mange andre stærke eller fremvoksende forskningsområder. Og ressourceallokering sker ikke bare efter Matthæus-princippet – at den, der har, skal have mere. Kan universitetet holde fast ved disse holdninger og principper, kan vi også med mellemrum opregne vores styrkepositioner – og fortælle om vores kernefelter. På den måde kan universitetet både have en bred profil og profilere sig.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet