Aarhus Universitets segl

Velkommen til Aarhus Universitet

Rektors leder i Campus nr. 13, 2005

Et nyt studieår begynder, og jeg er stolt over at byde velkommen til det største hold nye studerende i universitetets historie - 3500 i alt.
På Aarhus Universitet er vi glade for, at I har valgt at studere her. Det skyldes måske, at I netop har fundet det studium, som I har mest lyst til? Eller måske skyldes det, at I ved, at Århus er en af de allerbedste studiebyer i Europa. Sammen med byen og de andre uddannelsesinstitutioner vil Aarhus Universitet satse på, at der bliver et endnu bedre studiemiljø i Århus.

I, jeres medstuderende og alle de, som er ansat på universitetet og de øvrige læreanstalter, udgør op mod 50.000 mennesker - eller hver femte person i byen. Det gør Århus til et meget intenst videnscenter, som I skal udnytte mest muligt. Det er universitetets ambition at skabe netop den kombination af faglige krav og fleksibilitet, som giver jer mulighed for at nå det allerhøjeste niveau inden for den uddannelse, I vælger. Det bliver jeres ansvar at sætte målet for jer selv og udnytte de store talenter og muligheder, som I har, hvad enten jeres mål er en bachelorgrad, en kandidatgrad eller en ph.d.-grad. Det er universitetets ansvar at give jer optimale studierammer, fremragende undervisning og hjælp til at justere jeres mål undervejs i studiet. I den forbindelse arbejder universitetet på, at både vores danske og vores mange udenlandske studerende kan få så stor en godskrivning for opnåede studiepoint som overhovedet muligt. Og vi vil gå videre end det. Universitetet ser gerne, at SU bliver indrettet sådan, at I i de tidsrum, hvor I kan gøre en ekstra indsats, også vil kunne få ekstra SU. I skal heller ikke være i tvivl om, at universitetet varmt støtter jer, når I i en periode vil hente yderligere viden og inspiration i et andet studiemiljø, f.eks. i udlandet.

Og nyd så rammerne her på vores meget smukke universitet, og vær stolte af, at mange af de faglige miljøer, som nu bliver jeres, er blandt de allerdygtigste. Jeg håber, I vil blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som netop gør jeres ophold ved universitetet til et studium. En ting vil jeg love jer: På universitetet vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at I hurtigt føler jer hjemme, og vi vil hjælpe jer med at åbne dørene til videnssamfundet, så de står på vid gab. Velkommen! Og nyd så Aarhus Universitet som den vidensoase, det er.