Aarhus Universitets segl

Sammenhold og fællesskab

Rektors leder i Campus nr. 19, 2005

De tekniske og administrative medarbejderes faglige organisationer på Aarhus Universitet besluttede for nylig at slå deres tre lokale foreninger sammen til én fælles forening, som er blevet døbt 3C. Foreningen rummer ansatte indenfor fællesoverenskomsterne StK, CO II og LC/OC. Det er et godt initiativ, som jeg hilser velkomment i det fælles arbejde med at forbedre Aarhus Universitet som arbejdsplads. Der stilles stadig større krav til os alle, både ledere og medarbejdere, og vi bliver hver dag budt på mange spændende udfordringer i dagligdagen på universitetet. Sammenhold og fællesskab er meget vigtigt i arbejdet med at styrke og profilere Aarhus Universitet. Når universitetet er godt som arbejdsplads, står det endnu stærkere i den fremtidige konkurrence med andre universiteter i Danmark og i udlandet.

En sammenslutning af de tekniske og administrative medarbejdere på universitetet i den fælles lokale forening 3C virker stærkt og fremsynet, og jeg er slet ikke i tvivl om, at foreningen vil blive til gavn for medarbejderne. Men også ledelsen har en interesse i, at medarbejderne står sammen. Med den nye forening vil vi hurtigt og smidigt kunne kommunikere med medarbejderne og sammen kunne styrke arbejdsmiljøet på Aarhus Universitet. Vi forventer også at fortsætte arbejdet med at tilrettelægge en fleksibel og fremtidsorienteret personalepolitik i en løbende proces og med involvering af så mange som muligt af universitetets medarbejdere.

Det er godt for universitetet, at medarbejderne og deres faglige repræsentanter på Aarhus Universitet er kendt for at udvise stor samarbejdsvilje og er villige til at indgå i en konstruktiv dialog både med hinanden og med ledelsen. Begge dele er meget vigtigt for at få en stor arbejdsplads som Aarhus Universitet til at fungere optimalt. Selv om det i nogle sammenhænge kan virke, som om der er forskel på den vinkel, medarbejdere og ledelsen tænker ud fra, så har vi mindst én fundamental fællesinteresse – nemlig at arbejde for at gøre en god arbejdsplads bedre rustet til at klare de udfordringer, som fremtiden vil stille os over for, og dermed sikre, at universitetet også i årene fremover vil være en af landets mest attraktive arbejdspladser.