Aarhus Universitets segl

Tak for et flot 2005

Leder i Campus nr. 21, 2005

Det er nu tiden, hvor det er naturligt at se tilbage på året, der gik. Aarhus Universitet har været præget af vel gennemførte omlægninger, og derfor ser vi frem mod de kommende år med stor optimisme. Ledelsesmæssigt er universitetet omstillet inden for den nye universitetslovs rammer. Det har en fuldt integreret og velfungerende bestyrelse, og skiftet er symboliseret ved ansættelsen af en rektor. Denne omstillingsproces vil være fuldt gennemført ved det næste årsskifte. Universitetet har fuldt og helt levet op til de mange krav, som udviklingskontrakten med ministeriet for 2005 stillede til dets aktiviteter. Det er jeres fortjeneste, gamle og nye studerende og medarbejdere, og det vil jeg meget gerne sige jer tak for. Universitetet er nu klar til, efter bestyrelsens behandling og godkendelse, at sende sit forslag til udviklingskontrakt for årene 2006-2008 frem til ministeriet. Kendetegnende for denne kontrakt bliver, at Aarhus Universitet fra sin styrkeposition giver samfundet håndslag på, at vi vil:

  • styrke forskningen og konkurrere blandt de bedste
  • sikre effektive uddannelser af højeste kvalitet
  • fungere som drivkraft for vidensamfundet
  • nå et højt internationaliseringsniveau for forskning og uddannelse
  • være kendetegnet af høj kvalitet inden for alle aktivitetsområder

Universitetet er parat til at løfte store opgaver for samfundet og vil komme under pres. Tålmodigheden vil blive sat på prøve, når samfundet og erhvervslivet ikke kan følge med i den omstillingsproces, som universitetet ønsker at lede. Men det vil vi prøve at håndtere med den jyske besindighed, som gennemsyrer hele universitets virksomhed. Idet nye år vil Aarhus Universitet lede et samarbejde om benchmarking med udvalgte forskningstunge nordeuropæiske universiteter af tilsvarende høj kvalitet. Her vil vi hente inspiration og internationale erfaringer i bestræbelserne på at opfylde de strategiske målsætninger og følge udviklingen for udviklingskontraktens 16 indikatorer. Og det er ambitionen, at universitetet også på andre områder som for eksempel akkreditering af de videregående uddannelser vil være med til at sætte standarden.

Fusionsbølgen, som går over landet, ser vi på med en vis distance og ro. Måske kunne det være passende at bemærke, at det danske MIT, hvis denne fusion gennemføres heldigt, vil få en størrelse som den, Aarhus Universitet har i dag, hvad angår antallet af studerende, antallet af medarbejdere og budgettets niveau – og så bliver det nok svært at efterligne Universitetsparken og det koncentrerede akademiske miljø i Århus. Men Aarhus Universitet er åben over for nye samarbejdsformer, også for egentlig institutionel integration – specielt hvis der kan skabes gode synergier, og der samlet set kan opnås en større styrke. Der er i Århus-området oplagte muligheder for sådanne strategiske samarbejder.

Aarhus Universitet vil gerne deltage i konkurrencen med de bedste. Og der er grund til at forvente, at universitetet gennem åben og fair konkurrence vil tiltrække fremragende danske og udenlandske studerende, indgå i mere udfordrende forskningssamarbejder og tiltrække endnu flere forskningsmidler. Derfor kan vi lægge et optimistisk budget for fremtiden. Derfor kan vi fortælle de studerende, at I kan forvente bedre undervisning af højeste kvalitet, og derfor kan vi sige til medarbejderne, at der er brug for jer alle sammen. Jeg håber meget, at hele universitetsbefolkningen ser frem til næste år med spænding og forventning – at I glæder jer til de store opgaver, der ligger foran os. Vi skal sammen bidrage til, at Aarhus Universitet har fremragende undervisnings-, forsknings- og arbejdsmiljøer.

Glædelig jul og godt nytår! Tak for et flot 2005