Aarhus Universitets segl

Universitetets regionale rolle

Rektors leder i Campus nr. 8, 2005

Aarhus Universitets ambition er at være internationalt orienteret med fremragende forskning og uddannelse. Men universitetet udbygger samtidig sine kontakter til det omgivende samfund, ikke mindst lokalt og regionalt. Hvordan og hvor langt de to aktivitetsområder kan udvikles uden for alvor at begrænse hinanden, må overvejes og bearbejdes strategisk. Her vil jeg omtale tre regionalt orienterede aktiviteter, der har betydning for Aarhus Universitet.

Som det formentlig er bekendt, undersøger Aarhus Universitet og Handels-og Ingeniørhøjskolen i Herning i øjeblikket fordele og ulemper ved et væsentligt tættere samarbejde, eventuelt i form af en sammenlægning. Der er tale om to institutioner med forskellig kultur og forskelle i lokal og regional kontekst, og derfor er det vigtigt at undersøge alle forhold til bunds. Blandt andet er det vigtigt at få kortlagt den uddannelsesmæssige synergi; og ikke mindst er det vigtigt at få bedømt konsekvenserne i forhold til det samarbejde med erhvervslivet, der i disse år udvikles.

Aarhus Universitets styrkepositioner inden for forskning og uddannelse skal fastholdes og udvikles, og det taler for en betydelig koncentration af ressourcerne. Opgaven består derfor i at finde de områder og de måder, hvorpå et samarbejde kan skabe udvikling hos begge parter. Meget tyder på, at der i forholdet mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen kan være en betydelig synergi mellem uddannelse og erhvervsudvikling.

Gymnasierne er universitetets fødekanal, og fra 2007 ændrer gymnasierne status. Det er ikke til at sige, hvad det kommer til at betyde; men universitetet har nogle erfaringer med taxameterstyring, elementer af selvstyre osv., som gymnasierne måske kan bruge.

Derfor har vi tilbudt gymnasierne i den kommende region Midtjylland at stille en repræsentant til deres bestyrelser. Det er ikke en helt ny aktivitet, men ved at gribe den an lidt mere systematisk, kan både universitetet og gymnasierne forhåbentlig få glæde af en større erfaringsopsamling. Samtidig er gymnasiernes faglige profileringer interessante for universitetet.

Endelig sender Århus Kommune i disse dage en ny erhvervshandlingsplan til høring. Den rummer naturligvis en række emner, som ikke vedrører Aarhus Universitet direkte; men helt overordnet kan planen få stor betydning for universitetet. Den markerer således den større kontakt, der i de senere år er kommet mellem kommune og universitet, samt ikke mindst kommunens større vilje til at spille en konstruktiv rolle i forhold til de videregående uddannelser. Noget tilsvarende er sket i Århus Amt, og det vil også udspille sig i den kommende region.

Aarhus Universitet må spille med her. Bestyrelsens diskussion vil i de kommende måneder afklare, hvordan og hvor langt spillet skal føres.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet