Aarhus Universitets segl

Fra udviklingskontrakt til strategi

Rektors leder i Campus nr. 9, 2005

Arbejdet med udviklingskontrakten viste, at Aarhus Universitet ikke har en egentlig strategisk eller overordnet plan for de kommende års udvikling. Ud fra en absolut logisk betragtning skulle vi derfor slet ikke kunne lave en udviklingskontrakt – for hvordan kan man være sikker på, at de opstillede resultatmål peger i de “rigtige” retninger og overhovedet hænger sammen, når det ikke er klart, hvilken vej man skal gå?
Nu bevæger en organisation som et universitet sig sjældent efter helt stringente mål-middel-overvejelser; og det er en vigtig pointe, at de faglige ideer, initiativer og resultater kun i begrænset udstrækning kommer til verden gennem meget detaljeret planlægning. At en sådan mere afsøgende og afprøvende tilgang til forskning faktisk kan give gode resultater, viser de område-rankings, som Times Higher har offentliggjort.

Kigger man bag de mange faglige resultater, vil man dog hurtigt finde udslag af strategiske overvejelser. Holdningsmæssigt er meget udtrykt i Planer og grundlag fra 1996, i vedtægtens indledning og i universitetets forslag til indledning på udviklingskontrakten. Flere fakulteter og institutter har eller har haft planer for deres fortsatte faglige udvikling, og nyere initiativer afspejler en tydelig strategisk overvejelse – eksempelvis samarbejdet om ingeniøruddannelserne.
Ser man på udviklingskontrakten, finder man også strategiske elementer eller overvejelser. Styrkelsen af den internationale orientering og det internationale samarbejde er et sådant element; noget tilsvarende kunne siges om dele af indsatsen på studieområdet og om samarbejdet med det omgivende samfund. Universitetet står altså langtfra på bar bund strategisk.

Nu skal vi tage skridtet fuldt ud. Bestyrelsen har allerede to gange diskuteret oplæg med en mere strategisk orientering, og det vil blive fulgt op gennem i hvert fald efteråret 2005. Men det er vigtigt at bruge den nødvendige tid til en så vigtig afklaring. På det årlige lederseminar på Moesgård i maj måned kommer der bidrag til debatten gennem oplæg om, hvordan Aarhus Universitet kan se ud om ti år.
Med mellemrum er det nødvendigt at tage den slags debatter og følge op med beslutninger. At vi tager fat nu, er ikke tilfældigt. Internationalisering, regionalisering, konsortiedannelser, eliteuniversiteter, strukturreform, videnssamfund plus en masse andre emner og heraf afledte problemstillinger tårner sig hele tiden op for universiteterne. Skal vi – Aarhus Universitet – bedst muligt kunne træffe beslutninger om udviklingsretning og konkrete skridt i denne retning, må vi have fastlagt nogle tydeligere rammer for, hvad vi vil – og hvad vi ikke vil. Det er formålet med en strategi, og universitetet skal selv fastlægge den.

Rektor Niels Chr. Sidenius
Aarhus Universitet