Aarhus Universitets segl

Kompetencer i prosaform

Temaartikel fra CAMPUS nr. 1 - 2005

Naturvidenskabsstuderende skal have generelle kompetencer inden for kommunikation, it og matematik. En studieleder vurderer, at behovet for yderligere kompetencebeskrivelser på fakultetet ikke er særlig stort.

Naturvidenskab har fået en god start på udarbejdelsen af kompetencebeskrivelser. Uddannelserne har i årevis haft målbeskrivelser for alle forløb på kursusniveau, og de kan ifølge studieleder for Studienævn A på Naturvidenskab Sven Skyum tilpasses, så de får form af kompetencebeskrivelser.

– Kurserne i studieordningen starter typisk med en målbeskrivelse, og det letter arbejdet en del, at vores uddannelser allerede er beskrevet så grundigt. Derudover skal vi selvfølgelig have skrevet nogle kompetencer ind, som er generelle for hele uddannelsen, for eksempel matematik og it, siger Sven Skyum.

Formidling

De seneste års fokusering på formidling som en vigtig del af universiteternes virke har betydet, at de naturvidenskabelige fag også må tænke i de baner.

– Fagene har før i tiden været meget videnbaserede, og kommunikationsaspektet er en forholdsvis ny ting for os, siger studerende Sune Mørch Knudsen, der er næstformand i  Studienævn A.

– Vi er begyndt at lave en del samarbejdsprojekter på tværs som en del af uddannelsen, og her synes jeg, kompetencebeskrivelserne vil være til stor gavn, siger han.

Uddannelserne indeholder andre generelle kompetencer, men da fagene kun lige er begyndt at komme med deres egne indspark til processen, er det ifølge Sven Skyum endnu svært at sige, hvad de er.

– Den største opgave er nok at beskrive disse ting i prosaform. Der har altid været elementer, der har ligget implicit i uddannelsen, men med den nye uddannelsesbekendtgørelse er vi blevet pålagt at formulere dem. Det kommer ikke til at betyde ændringer, kun en ny udmøntning af noget eksisterende.

Et puslespil

De naturvidenskabelige fag er som nævnt blevet bedt om at spille ind med måder at lave beskrivelserne på. I studieleder Sven Skyums tilfælde drejer det sig om 10-15 institutter og centre. Opgaven er så at skabe et uniformt billede af Naturvidenskab som et samlet fagområde på kompetenceniveau.

– Vi forsøger at lave alle fakultetets beskrivelser så ens som muligt. Min opgave er at få de gode kompetencebeskrivelser til at smitte af på de andre.

Sven Skyum lægger dog vægt på, at kompetencebeskrivelserne på uddannelsesniveau bliver holdt i generelle vendinger.

– I modsætning til Humaniora har vi ikke den store tradition for at beskrive detaljerede kompetencer på uddannelsesniveau. Vi gør mere ud af at beskrive de enkelte kursers faglige indhold, så den endelige kompetenceprofil bliver bygget op som en samling af elementer, siger han.

Kompetencebeskrivelserne forventes færdige inden for en måneds tid, men Sven Skyum tror ikke, det kommer til at påvirke de studerende synderligt.

– Vores studerende har allerede en nogenlunde god ide om, hvad de kan, når de er færdige. Derfor er behovet for kompetencebeskrivelser måske ikke så stort hos os som andre steder.


Kasper Thaarup