Aarhus Universitets segl

Viden tegner langtfra hele billedet

Temaartikel fra CAMPUS nr. 1 - 2005

Universiteterne fokuserer for meget på viden. De studerende bør opfattes som hele mennesker, som har kompetencer langt ud over den rent faglige viden.

I erhvervslivet bliver viden opfattet som én brik af flere i det samlede billede af en persons kompetencer. Derfor betegner koncernpersonaledirektør Jørn Henriksen fra industrikoncernen Grundfos det som en absolut fordel for kandidaterne, at universitetet nu arbejder på at udvide deres bevidsthed om de kompetencer, de har ud over deres viden.

– Der er en tendens til, at man fra universiteternes side sender det signal til kandidaterne, at hvis de kan pensum, så går det nok. Universiteterne kan bestemt gøre mere ud af at tale om hele personen, og jeg har tidligere givet udtryk for, at man på universiteterne burde øve sig i at give en personlig vurdering af den enkelte studerende, ikke kun af deres viden, så de får en bedre fornemmelse af deres styrker og udviklingsmuligheder, siger Jørn Henriksen.

Jeg ved, jeg kan, og jeg tror

Når Grundfos ansætter nye medarbejdere, deriblandt mange akademikere, tegner de i hvert tilfælde en kompetenceprofil af vedkommende. I Grundfos’ definition af kompetencer indgår tre dimensioner: Jeg ved, jeg kan, og jeg tror. Og tilsammen giver det et billede af personens samlede kompetencer i “jeg demonstrerer”, forklarer Jørn Henriksen.

– Viden hører til under “jeg ved”, men viden gør det overhovedet ikke alene. Det er der ingen af de tre områder, der gør. Under “jeg kan” hører erfaring og kunnen. Det kan være beherskelse af it. Derimod dækker “jeg tror” over sociale kompetencer, ens holdninger og personlige værdier samt adfærd. Den del siger blandt andet noget om ens evner til at omsætte viden og kunnen til jobbet og i samarbejdet med andre, siger koncernpersonaledirektøren.

Vilje og evne til udvikling

Grundfos ansætter mange akademikere, f.eks. økonomer, jurister og humanister. En del af dem er nyuddannede i et såkaldt turnusprogram.

– Hvis jeg skal generalisere groft, så er de nyuddannede meget bevidste om deres viden, og de opfatter den som væsentlig i forhold til jobbet, men de oplever ofte, at de kun kommer til at bruge en brøkdel af den, siger Jørn Henriksen. Kompetenceprofilen giver et samlet billede af ansøgeren, uanset om vedkommende selv kun har fokus på den viden, han eller hun kan stille til rådighed. Men det er ikke sådan, at der skal være flueben ved samtlige kompetencer for at få et job.

– De fleste har huller på nogle områder og plusser på andre, og de fleste mangler kompetencer på et eller flere områder, når de bliver ansat, så det vigtigste er, at de har vilje og evne til at udvikle sig til den organisation, de gerne vil ansættes i.

Grundfos har 12.500 medarbejdere på verdensplan og omsætter årligt for mere end 1,5 mia. euro.


Sys Christina Vestergaard
scv@adm.au.dk