Aarhus Universitets segl

Undervisningsevner skal dokumenteres

Det er ikke nok at være en god forsker, hvis man vil ansættes på Aarhus Universitet. Som noget nyt har universitetet indført, at alle kommende adjunkter, lektorer og professorer skal dokumentere deres evner og erfaringer som undervisere.

Aarhus Universitet har som det første universitet i Danmark indført et krav om, at kommende adjunkter, lektorer og professorer skal dokumentere deres undervisningsevner og -erfaring, når de søger job på universitetet.

Tidligere blev der til videnskabelige stillinger lagt altovervejende vægt på ansøgernes forskningskvalifikationer, men for at signalere, at god undervisning er lige så vigtig som god forskning, har Aarhus Universitet indført kravet til ansøgere om at dokumentere deres undervisningsevner.

Nyansat lektor på Statskundskab Asbjørn Skjæveland er en af de første, der har udarbejdet en undervisningsportfolio.

– Det tog mig et par dage at udarbejde den, men jeg synes, det er en god ide. Universitetet har to kerneopgaver, undervisning og forskning, og det hører med til det at være ansat her, at man tager undervisningsdelen alvorligt, siger Asbjørn Skjæveland.

Rent konkret skal ansøgningen vedlægges en såkaldt undervisningsportfolio, der indeholder beskrivelse og dokumentation for ansøgerens udvikling som underviser samt evalueringer fra studerende, institutledere eller f.eks. kursusledere. Derudover kan den også indeholde ansøgerens tanker om pædagogik.

Gevinst for ansøgeren

Det nye krav er ikke kun godt for universitetet, der kvalitetssikrer undervisningen. For ansøgeren kan det blive mere end et nødvendigt stykke papir, der skal være med til at skaffe vedkommende det ønskede job.

– Det giver en udmærket bevidsthed om, hvilke tanker man har gjort sig om undervisningen undervejs, og hvad man kan arbejde videre med. Altså en status på, hvor man står som underviser nu, siger Asbjørn Skjæveland.

Undervisningsportfolioen er et krav, hver gang man søger en stilling på universitetet, også hvis det er en ny og højere stilling – evt. som professor – samme sted. Det vil sige, at portfolioen ikke er en engangsforeteelse, og derfor har de universitetsansatte undervisere karrieremæssig interesse i at kunne dokumentere en fortsat udvikling som underviser.

– Ud over kravene til den videnskabelige produktion, der i forvejen er under tidspres, er man nødt til at tænke på løbende at opkvalificere sine evner som underviser. Men igen, det er helt i orden, fordi undervisning er en kerneopgave, siger Asbjørn Skjæveland.

Universitetets retningslinjer for, hvad en undervisningsportfolio skal indeholde, kan læses på

www.au.dk/da/politik/portfolio

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk