Aarhus Universitets segl

Universiteterne skal være mere dynamiske

Fakulteterne har ikke spillet fallit, men universiteterne skal blive mere dynamiske, så de kan modsvare de forventninger, samfundet stiller i dag, siger Ole Lehrmann Madsen, professor i datalogi og direktør for Alexandra Instituttet A/S.

Som daglig leder af Danmarks førende brobygning mellem it-forskningen og erhvervslivet har Ole Lehrmann Madsen et godt kendskab til virksomhedernes forventninger til universitetet, og han glæder sig over, at der skyder flere og flere brobygningsvirksomheder op.

– Der kommer flere og flere af vores type konstruktioner, fordi universiteterne skal satse mere på samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund. Derfor er man nødt til at have nogle organismer, der kan formidle og organisere dette samarbejde, siger han.

It-campus

Ole Lehrmann Madsen er ikke i tvivl om, at Aarhus Universitet er blevet meget mere dynamisk og samarbejdsorienteret, specielt de sidste ti år, men skal samarbejdet med det omgivende samfund blive helt perfekt, så bliver universitetet nødt til at bryde med de organisatoriske traditioner.

– Fakulteterne har ikke spillet fallit; det er fint med nogle organisatoriske rammer, men spørgsmålet er, hvordan man organiserer sig, specielt inden for de forskningsområder, som ligger mellem de berømte to stole, siger Ole Lehrmann Madsen og henviser bl.a. til de mange praktiske problemer, der fylder hverdagen på Katrinebjerg, når studerende fra Institut for Informations- og Medievidenskab og Datalogisk Institut skal arbejde sammen, bl.a. fordi computerne tilhører to forskellige driftsenheder på henholdsvis Det Humanistiske Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, eller problemerne med at organisere undervisningen i multimedier.

– Vi foreslog for en del år siden at samle hele universitetets it-forskning i et center (It-campus) med en leder og en bestyrelse bestående af bl.a. de to dekaner fra Humaniora og Naturvidenskab. Det ville helt sikkert have været til fordel for både itforskningen og it-undervisningen – men forslaget vandt ikke gehør på det tidspunkt.

Divisioner i en stor koncern

De fem fakulteter på Aarhus Universitet er ikke hellige for Ole Lehrmann Madsen. Han opfatter dem som divisioner i en stor koncern, hvor koncernledelsen i form af rektor og bestyrelse lægger de overordnede linjer og reorganiserer efter behov. Han drager gerne paralleller til en stor koncern som TDC, der konstant reorganiserer divisionerne, så de kan matche de krav, som forbrugerne og samfundet løbende sætter.

– Det er ikke et krav fra erhvervslivet. De interesserer sig ikke for universitetets organisation. Det handler om, at Aarhus Universitet skal levere de varer, som samfundet har brug for. Allerede i dag hænger pengene til universiteterne uløseligt sammen med, at der skal leveres resultater. Derfor er universiteterne nødt til at udtænke en organisatorisk struktur, der gør dem dynamiske og innovative, siger Ole Lehrmann Madsen og tilføjer, at det selvfølgelig kræver, at universiteterne får den selvstændighed, som den nye universitetslov lægger op til.