Aarhus Universitets segl

Et positivt forløb

Leder i Campus nr. 1, 2006

Alle medarbejdere og studerende på universitetet vil jeg gerne ønske et godt nytår. Der kunne ved denne lejlighed være mange ting at tage op. Året, der er gået, har været travlt og begivenhedsrigt, men jeg vil her nøjes med nogle bemærkninger om ledelsesforholdene på universitetet. Aarhus Universitets bestyrelse har nu fungeret i 2 år, og først på sommeren sidste år kunne vi meddele, at Lauritz B. Holm-Nielsen ville blive universitetets første ansatte rektor. Det er for alle på universitetet en væsentlig beslutning.

Nu er der også truffet beslutning om ansættelse af 5 dekaner, hvoraf de 4 er gengangere fra den gamle ordning. Også dekanansættelserne er beslutninger af yderste vigtighed. Væsentlig ledelsesmæssige opgaver varetages herfra, og bestyrelsen lægger vægt på, foruden den direkte kontakt til rektor og direktør, også regelmæssigt at møde dekanerne, hvis betydning vi fuldt anerkender.

Nu forestår der et omfattende arbejde med ansættelse af institutledere, og det er sidste trin i den samlede ledelsesraket. Også dette er af stor vigtighed. Når vi taler om ledelse, har alle led betydning – ikke mindst i forhold til den fremtid, vi ser foran os: bestyrelse, rektor/rektorat, direktør, dekaner og institutledere. Sammen skal disse 4 ledelsesniveauer skabe fremdrift og resultater for Aarhus Universitet. Frem til nu har denne meget omfattende proces forløbet på en i alle henseender tilfredsstillende måde. Jeg har tillid til, at de sidste trin omkring institutlederne vil blive gennemført i samme gode ånd.

Da jeg for 2 år siden påtog mig formandsposten, var de meget fundamentale ledelsesændringer en opgave, jeg af naturlige grunde følte en vis usikkerhed over for.

Jeg er glad for at kunne konstatere, at forløbet over al forventning har været positivt, og jeg vil gerne ved denne lejlighed udtrykke en tak til alle dem, der har medvirket så langt, som vi er kommet, og har medvirket til et så positivt forløb.

En velfungerende ledelsesstruktur er en absolut forudsætning for, at vi kan realisere de store ambitioner, der er lagt i udviklingskontrakten, og som vi nu drøfter med Videnskabsministeriet.

Bestyrelsen vil noget med universitetet.

Igennem en ambitiøs målfastsættelse og i løbende dialog tror vi på, at den ledelse, som om nogle få måneder vil være endelig på plads, kan levere varen. Det glæder jeg mig til løbende at få dokumenteret.

I øvrigt tror jeg, at vi her på Aarhus Universitet står overfor et fantastisk spændende nyt år.