Aarhus Universitets segl

Velkommen til Aarhus Universitet

Leder i Campus nr. 13 -  28.8.2006

I disse dage byder vi velkommen til ca. 4.000 nye studerende – det største antal nye studerende i Aahus Universitets historie. Jeg håber, at I får den uddannelse, I har drømt om, og at I vil nyde rammerne her på vores meget smukke universitet. I kan godt være stolte af, at flere af de faglige miljøer, som nu bliver jeres, er blandt de allerbedste i verden. Forhåbentlig vil I blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som netop gør jeres studieliv til noget helt specielt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at I hurtigt føler jer hjemme både fagligt og socialt. Vi ønsker at skabe netop den kombination af faglige krav og fleksibilitet, som gør det muligt for jer at nå det allerhøjeste niveau inden for den uddannelse, i vælger. Og når I er ved vejs ende, vil vi også være behjælpelige med at åbne dørene til vidensamfundet.

Én ting er sikkert.1 I er og bliver eftertragtet råstof. Danmark kan kun bevare sin velfærd og konkurrenceevne i det globaliserede vidensamfund ved at satse på forskning og uddannelse. Der er bred politisk enighed om, at en større del af befolkningen skal have en videregående uddannelse, og at der skal afsættes betydeligt flere penge til forskning og uddannelse på universiteterne. Holder det stik, vil Aarhus Universitet naturligvis kvittere ved at levere endnu flere og endnu bedre funderede kandidater og forskere.

Det ligger godt i tråd med, at Aarhus Universitet satser på at blive det førende internationale universitet i Danmark. Vi håber at kunne tiltrække langt flere udenlandske studerende, og at mange af vores studerende tager på kortere eller længevarende ophold på udenlandske universiteter i forbindelse med deres uddannelse.

Det kan lyde som en øget belastning, men et stort flow af internationale studerende vil ikke kun skabe et stort vidensflow til universitetet, det vil også medvirke til at gøre Aarhus Universitet attraktivt som samarbejdspartner i internationale forskningsprojekter, og sidst, men ikke mindst, vil flere udenlandske studerende gøre universitetets studiemiljø mere tiltrækkende for danske studerende.

At skabe et internationalt universitet kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis man er placeret i en by der har samme målsætning – og det har Århus. Byen vil være landets bedste og mest internationale studieby – og Århus er godt på vej. Den er efter min mening en af de allerbedste studiebyer i  Europa i dag. Det skyldes ikke kun det nære miljø, der er mellem byen og uddannelsesinstitutionerne. Det skyldes også, at op mod 50.000 mennesker – eller hver femte person i byen – er studerende eller ansat på universitetet og de øvrige højere læreanstalter. Det gør Århus til et meget intenst videnscenter, som I skal udnytte mest muligt.

Det er universitetets ansvar at give jer optimale studierammer, fremragende undervisning og hjælp til at justere jeres mål undervejs i studiet, men I må ikke glemme, at I selv har ansvaret for at sætte de rigtige mål og udnytte de store talenter og muligheder, som I har, hvad enten jeres mål er en bachelorgrad, en kandidatgrad eller en ph.d.-grad. Jeg håber, det bliver en fornøjelse for jer at studere ved Aarhus Universitet.