Aarhus Universitets segl

Århus på verdenskortet

Leder i Campus nr. 14 -  11.9.2006

Som formand for Den Internationale Tænketank for Århus er jeg meget glad for at kunne konstatere, at der blandt byens politikere og erhvervsliv er stor vilje og opbakning til at sætte Århus på verdenskortet. Tænketanken har netop fremlagt fem indsatsområder, som vi mener at byen skal udvikle og profilere, hvis man vil leve op til denne vision. Det er: byudvikling, uddannelse, innovation, infrastruktur og kommunikation.

I den forbindelse er det helt oplagt at skabe et internationalt studiemiljø i Århus og gøre byen til Danmarks mest internationale studieby og en af Europas bedste studiebyer. Et internationalt studiemiljø har ikke alene til formål at tiltrække dygtige udenlandske studerende, undervisere og forskere – det vil også internationalisere studieforløbet for de danske studerende, og det er helt afgørende, hvis vi vil tilbyde uddannelser i verdensklasse.

Etableringen af et studiemiljø af høj international klasse kan blandt andet ske ved, at Århus bliver kendt som byen, der har:

  • Et højt fagligt niveau, herunder mange engelsksprogede uddannelsestilbud.
  • Forskningsmiljøer i verdensklasse på byens universiteter.
  • Et stærkt samspil mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.
  • Mange attraktive praktikpladser for såvel danske som udenlandske praktikanter.
  • Gode forhold for internationale undervisere og forskere.
  • Kollegier placeret i Århus midtby, hvor internationale studerende naturligt integreres i byens liv.

Århus står stærkt i forhold til mange af disse elementer, men det er samtidig elementer, enhver uddannelsesby med respekt for sig selv ønsker at opprioritere. Men modsat mange andre byer, så har Århus med sin størrelse og mange uddannelsesinstitutioner en unik mulighed for skabe et internationalt særkende i form af en samlet campus-løsning.

Opbygningen af en One Campus-tankegang mellem uddannelsesinstitutionerne vil dog kræve et mere sammenhængende uddannelsessystem, der f.eks. gør det meget lettere at tage valgfag på tværs af institutionerne. Derfor skal merit- og realkompetencer i langt højere grad kunne anerkendes på tværs af uddannelsesinstitutionerne og meget gerne ved hjælp af et internationalt akkrediteringssystem. Et andet element er opbygning af et fælles netværk af venskabsbyer, der bygger på et samarbejde om uddannelser, og aftaler med erhvervslivet om praktikmuligheder for både danske og internationale praktikanter og trainees.

Det er svært at få armene ned, når man tænker på alle de muligheder, Århus har for at gøre sig gældende internationalt, og hvordan disse initiativer kan være med til at styrke både erhvervsliv

og uddannelsesmulighederne i den midtjyske region. Men hvad hjælper alle disse initiativer, hvis de internationale studerende og forskere uden for EU ikke kan få opholdstilladelse i Danmark? En netop offentliggjort undersøgelse fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet viser, at ca. 1/3 af 29 studerende uden for EU havde problemer med at få en midlertidig opholdstilladelse på et halvt år i Danmark, og at ansøgningsprocessen tog så lang tid og gav så meget stress, at det gik ud over deres studier på Aarhus Universitet. Problemerne med opholdstilladelser eller mangel på samme er også kendt inden for forskningen. Skal Århus på verdenskortet som en international studieby og være i forreste geled i det globale videnssamfund, så er det en forudsætning, at adgangen til Danmark for studerende og forskere uden for EU lempes – ellers kan vi godt skrue ned for ambitionsniveauet.