Aarhus Universitets segl

Den store udfordring

Leder i Campus nr. 15 - 25.9.2006

  

Bestyrelsen for Aarhus Universitet har nu i samarbejde med bestyrelserne for Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser i et brev til videnskabsministeren givet vores bud på, hvordan det nye Aarhus Universitet kan se ud. Vi anbefaler, at der sker en integration mellem de tre institutioner fra 1. januar 2007, og at integrationsparterne indgår i forhandlinger med Handelshøjskolen i Århus om en samlet løsning for de fire institutioner.

Jeg forventer naturligvis, at Århus får en central placering i universitetslandskabet, og at regeringen respekterer bestyrelsernes ønsker om at danne et nyt og mere slagkraftigt Aarhus Universitet. Vi kan alle se, at den store fusionskabale mellem sektorforskningen og universiteterne ikke umiddelbart går op – ikke desto mindre haster det med en beslutning, når videnskabsministeren ønsker, at tingene skal nås til 1. januar 2007.

Vi står over for omfattende ændringer, som vil kunne mærkes overalt i de fusionerede institutioner. Bestyrelsens sammensætning vil blive ændret, og der vil ske ændringer i strukturen omkring den daglige ledelse. Der vil helt sikkert blive tale om synlige kulturforskelle, og nogle samarbejdsprojekter vil blive dyrere og tage længere tid og vil i det hele taget gå anderledes end forventet. Vi skal huske på, at der er mange ting, der vanskeliggør denne proces. Der er mange hensyn at tage. Hensyn til de ansatte; hensyn til dem, der finansierer opgaverne; hensyn til samarbejdspartnere osv.

Fra politisk hold har man som en forudsætning for flere penge til universiteterne betinget sig tilpasninger i strukturen. Det har bestyrelsen for Aarhus Universitet sagt ja til, og vi er i fuld gang med at forpligte os over for en succesfuld implementering. De store opgaver, der er forbundet med at gøre strukturændringerne på universiteterne til en succes, er dog meget skævt fordelt. Det nye Aarhus Universitet kommer sammen med få andre universiteter til at trække det store læs, mens andre går helt fri. Vi påtager os gerne ansvaret, men vi håber også, at Videnskabsministeriet vil være med til at se på de økonomiske udfordringer, der er forbundet med så store strukturændringer.

Skal det lykkes at skabe et nyt Aarhus Universitet, kræver det i det hele taget stor opbakning – ikke kun fra ministeriet, men specielt fra både medarbejdere og studerende. Derfor håber jeg meget, at I vil bakke op om denne store og krævende fusionsproces. Jeg har forståelse for den skepsis og kritik, der er blevet rejst i forbindelse fusionsplanerne, og dem vil vi i bestyrelsen naturligvis tage med i vores overvejelser i det arbejde, der nu forestår. Jeg er dog ikke i tvivl om, at de fusioner, vi har foran os, er rigtigt tænkte – i hvert fald hvis regeringen følger de indstillinger, vi er kommet med.