Aarhus Universitets segl

Cheminova!

Leder i Campus nr. 20 - 04.12.2006

Kan et universitet være hovedaktionær i en kemivirksomhed, der hvert år genererer mange millioner til forskningen bl.a. gennem salg af plantebeskyttelsesmidler? Ja, det kan Aarhus Universitet, og universitetet har stor tillid til bestyrelsen i Auriga Industries A/S og derigennem til ledelsen af Cheminova.

Det er selvfølgelig et spørgsmål, jeg som rektor, formand for Forskningsfonden og sidst, men ikke mindst, som botaniker har stillet mig selv mange gange. Spørgsmålet er blevet højaktuelt, siden Cheminova igen kom i mediernes søgelys på grund af salg af insekticiderne Monocrotophos i Indien og Metylparation i Brasilien.

Cheminova har ikke overtrådt lovgivningen i Indien eller Brasilien. Salget af de to insektgifte er lovligt i de to lande, men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved salget og specielt måden, disse midler anvendes på.

Uanset hvad man mener om anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, så er de stadigvæk et helt nødvendigt onde i den nuværende globale landbrugsproduktion. De er i kombination med programmer for landbrugsudvikling som f.eks. Den Grønne Revolution en væsentlig årsag til, at der i dag kan produceres fødevarer nok til at brødføde verdens befolkning. Jeg vil gerne understrege, at Aarhus Universitet ikke blander sig i den daglige ledelse af Cheminova. Men som aktionær har vi stillet krav til Aurigas bestyrelse om, at Cheminova lever op til FAO’s etiske regelsæt, der anbefaler hurtigst muligt at udfase de såkaldte klasse-1 produkter i udviklingslandene og forstærke indsatsen med at finde mindre giftige og sikre plantebeskyttelsesmidler.

Det har vi gjort både direkte og offentligt – og jeg kan i skrivende stund med stor tilfredshed notere mig, at Cheminova netop har offentliggjort en oversigt over virksomhedens klasse-1 produkter, hvor de sælges samt planlagte tidspunkter for udfasning i de enkelte lande.

Der skal selvfølgelig være fuldstændig åbenhed om de produkter, som Cheminova producerer og sælger, og jeg har stor tillid til, at man på Cheminova gør alt, hvad man kan for at fremskynde denne udfasning.

Den store medieomtale af Cheminova og salg af plantebeskyttelsesmidler i Indien og Brasilien skal vi bruge til at skærpe fokus og arbejde konstruktivt og fremadrettet. Vi har som universitet og som aktionær en forpligtigelse til at være med til at sikre en landbrugsproduktion, der på bedst mulig måde tager hensyn til miljøet, landmændene og forbrugerne. Men vi har også en forpligtigelse til at udbrede forståelsen af det komplekse samspil, som den globale landbrugsproduktion i dag foregår i.