Aarhus Universitets segl

Udfordringernes år

Leder i Campus nr. 21 - 18.12.2006

2006 var på mange måder et år med store udfordringer for Aarhus Universitet. Jeg har med stor tilfredshed bemærket, hvordan forskere fra vores universitet gang på gang har markeret sig i højt rangerede internationale videnskabelige tidsskrifter og modtaget priser og anden anerkendelse for fremragende indsats. At universitet i 2006 fik tildelt fem ud af otte nye danske grundforskningscentre understreger med al tydelighed, at forskningsindsatsen på universitetet hører til i den internationale forskningselite.

Også på undervisningsområdet har der været stor fremgang at spore. Igen i år oplevede vi en øget søgning til uddannelserne, og det store ECTS-label-projekt, som netop er søsat, vidner om, at vi er på rette vej, når det handler om at styrke det internationale studiemiljø og leve op til Bolognadeklarationens målsætning.

Men 2006 har også været et skelsættende år, hvor mange meget afgørende beslutninger for universitetets fremtid er faldet på plads. Her skal naturligvis nævnes fusionen med Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, der i år meget fortjent kunne smykke sig med titlen som Danmarks mest innovative offentlige virksomhed – en fusion, der helt sikkert vil styrke universitetets udvikling og samarbejde med erhvervslivet i regionen.

Universitetet indgik i år også en meget vigtig udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet, der nu tegner universitetets mål og indsatsområder på forsknings- og undervisningsområdet de næste fire år.

Og næppe var kontrakten underskrevet, før Globaliseringsrådet barslede med et oplæg til den fremtidige struktur på forsknings- og undervisningsområdet – et oplæg, der banede vejen for de fra årsskiftet kommende fusioner mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser og måske en fusion med Danmarks Pædagogiske Universitet.

Det er afgjort en af de største og mest gennemgribende forandringer i Aarhus Universitets historie. 2007 bliver et overgangsår, hvor vi først og fremmest skal udarbejde en strategi for den forskning, undervisning, rådgivning og formidling, der skal kendetegne Aarhus Universitet. Det skal naturligvis ske med respekt for institutionernes medarbejdere og værdigrundlag.

Ledelserne har netop taget hul på de fælles strategiovervejelser, og det er et meget stærkt og slagkraftigt nyt Aarhus Universitet, der tegner sig ude i horisonten – et universitet, der også fremover kan levere førsteklasses viden og kandidater til samfundet.

Mine store forventninger til universitetets fremtid hænger også sammen med, at der i dag er et klart politisk flertal for at investere i forskning og udvikling. I finansloven for 2007 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til forskningen. Folketinget har dermed taget det første store skridt på vejen mod at opfylde Barcelonamålsætningen.

Men uanset hvordan de politiske vinde blæser på Christiansborg, så vil universitetet stå stærkt. På en række vigtige områder vil det udbygge og styrke sine flader til samfundets sektorer, og det vil om få år være et universitet med høj kvalitet og stor kapacitet i hele fagspektret.

Til slut vil jeg ønske alle medarbejdere på Aarhus Universitet en glædelig jul og et godt nytår og takke for samarbejdet i året, der gik. Jeg håber at se mange af jer til julemødet i Søauditorierne den 20. december kl. 15, hvor jeg vil løfte sløret for en del af de aktiviteter, der kommer til at præge 2007 – og byde på et glas vin.