Aarhus Universitets segl

Partikelterapi - og universitetets udviklingskontrakt

Leder i Campus nr. 3, 15.2.2006

       

Universitetet skriver i sin udviklingskontrakt, at fundamental naturvidenskabelig forskning er forudsætningen for al naturvidenskabelig, teknisk og moderne medicinsk forskning. Den er forudsætningen for fremtidige teknologiske gennembrud og økonomisk udvikling. Sammen med avanceret humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning danner den grundlaget for udviklingen af et konkurrencedygtigt vidensamfund.

Derfor er det et flot vidnesbyrd om Aarhus Universitets styrke inden for den helt basale grundvidenskab at Højteknologifonden har udvalgt virksomheden Danfysiks projekt, der skal udnytte højenergetiske ioner i en helt ny type kræftterapi, og støtter projektet med 10 millioner kr. Projektet vil føre til udviklingen at det mest avancerede apparatur på dette felt, og apparaturet vil blive markedsført globalt. Hvert nyt center omkring et sådant acceleratorudstyr vil koste op imod en milliard kr. Men da man med denne form for behandling præcist og effektivt kan dræbe kræftceller, samtidig med at det omkringliggende væv skånes, er der megen livskvalitet og mange økonomiske ressourcer at vinde.

Aarhus Universitet har igennem mange år har satset på grundforskningen inden for naturvidenskab og har helt specifikt udbygget kompetencen inden for acceleratorfysik i et flot internationalt samarbejde bl.a. med CERN ved Geneve. Denne grundforskning ville formentlig ikke være blevet støttet gennem en national planlægningsøvelse. Den har været båret af de forskere, det institut og det fakultet, som ønskede det – en god bottom-up-proces, hvor der er blevet ydet og prioriteret lokalt, og hvor man også derigennem sammen med to industrivirksomheder og Ingeniørhøjskolen i Århus har fået styrke til at vinde i konkurrencen om forskningsmidlerne.

Universitetet ønsker tillykke og håber på at bestræbelserne for at modernisere ISA, lagerringen under parkeringspladsen ved Institut for Fysik og Astronomi, også vil lykkes. Det vil være en god investering for landet. Det er bevist.

Jeg fremhæver dette eksempel, fordi det viser, hvad et universitet kan, som ingen anden institution eller organisation kan: nemlig bringe grundforskningen og talentet sammen i den symbiose, som flytter grænserne for viden og kunnen. Aarhus Universitet lægger derfor stor vægt på til stadighed at udvikle sine stærke grundforskningsmiljøer.