Aarhus Universitets segl

En strategi for rekruttering

Leder i Campus nr. 5, 13.3.2006

    

Der er en revolution i gang, og den vil ændre grundvilkårene for udbud af videregående uddannelser. Blandt andet forventer man, at der bliver selvstændige optag til bachelor- og kandidatuddannelserne. Der tales også om “elite”-universiteter eller -uddannelser. Hvordan man vil etablere denne “elite”, ligger endnu hen i det uvisse, men ender det med en form for differentiering mellem de danske universiteter eller uddannelser, er der ingen tvivl om, i hvilken ende af skalaen vi ønsker, at Aarhus Universitet skal ligge. Disse forhold gør, at det er på høje tid, at vi på Aarhus Universitet udarbejder en klar strategi for rekruttering af dygtige studerende fra alle Danmarks hjørner og fra udlandet.

Der foregår i dag mange aktiviteter rettet mod rekruttering af studerende. U-days er lige overstået, og mange af universitetets medarbejdere deltog aktivt i et forsøg på at give potentielle studerende et indblik i livet på bjerget. Den indsats vil ledelsen gerne kvittere for. Ligeledes er der mange medarbejdere, som i årets løb lægger store kræfter i at rekruttere studerende i form af deltagelse i uddannelsesmesser og medvirken i gymnasiearrangementer. Der er også for nylig afviklet en “studiepraktikuge”, som giver gymnasieelever mulighed for at kigge bag kulissen og smage på, hvordan det er at studere på universitetet. Dette er vigtige initiativer, men de retter sig kun mod rekruttering til bacheloruddannelser.

Der skal tænkes i andre baner, når man skal rekruttere til kandidat- eller ph.d.-uddannelser. Foruden at udarbejde en strategi for rekruttering af dygtige kandidatstuderende er vi også nødt til at spørge os selv, om universitetets nuværende aktiviteter rettet mod erhvervelse af bachelorstuderende kan koordineres bedre, eller om de kan og bør suppleres med andre initiativer. Vi har indtil videre været enige om, at Aarhus Universitet ikke skal “reklamere” i busser eller biografer, men er der andre måder, vi kan udbrede kendskabet til universitetet og vores uddannelsestilbud på? Bør vi eksempelvis – efter svensk model – danne et “foredragskorps”, der tilbyder gymnasier i geografiske områder, hvor vi gerne vil øge vores rekruttering, mulighed for at bestille foredrag, og på den måde bringe viden ud til potentielle studerende? Kan vores trykte informationsmateriale forbedres, og ligger det de rigtige steder? Endelig er der ingen tvivl om, at vi endnu ikke har formået at udnytte internettets store muligheder for at komme i kontakt med potentielle studerende – ikke mindst fra udlandet.

Aarhus Universitet skal have en tidssvarende strategi for rekruttering af studerende. Der er meget at tage stilling til, men det er vigtigt, at en sådan strategi ikke laves “top-down”. Der ønskes input fra både ansatte og studerende ved udarbejdelse af strategien. Vi er midt i en revolution, som gør, at det er et utrolig spændende tidspunkt at arbejde med videregående uddannelser – men toget kører, og vi skal sikre, at Aarhus Universitet ikke står tilbage på perronen!